Vanskeleg å erstatta

– Mange måtte yta ekstra då Espen gjekk bort. Saknet er stort, men vi klarer oss, seier broren Bård Lyssand.

Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 03. nov. 2011 15:28

Med ei samla omsetnad i selskapa sine på rundt 100 millionar kroner driv familien Lyssand fleire av dei største bedriftene i Os.

I sommar selte dei Os Hagesenter, eit firma som gjekk godt, men som kravde sitt av tida til dei travle gründarane og eigarane, brørne Bård og Espen Lyssand.

Les òg: Plantasjen doblar på tivolitomta

Mista bror og partnar

– Det var Espen som jobba med salet, og avgjerda om å selja låg i stor grad hos han. Espen ville frigjera ressursar og kapital til andre ting og det klarte han, fortel Bård.

Dessverre fekk ikkje Espen bruka frigjort tid og pengar så lenge. Torsdag 1. september gjekk han brått bort etter eit kraftig hjarteinfarkt.

Fleire gode hjelparar

Som menneske, bror og far er den flittige, flinke og smilande Espen umogleg å erstatta.

Å fylla hans roller i selskapa såg nok også ut som ei umogleg oppgåve, men Lyssand Blomstersalg og Lyssand Gartneri har ikkje blitt ramma av det store tapet.

– Det har vore tøft, men vi har klart oss. Dei som er i leiinga har tatt i eit ekstra tak, i tillegg har vi fått god hjelp av styremedlem Terje Kopperud, som no har overtatt Espen si rolle som styreformann.

Generasjonsskifte

Espen etterlét seg seks born. Ei av døtrene, Anne Lill Lyssand, har kome inn i styret i holding-selskapa for å representera familien.

Anne Lill er student, men har jobba ved bedrifta fleire gongar og er framleis med og tar eit tak når det er høgsesong.

Thomas Lyssand, son til Bård, overok 20. september som dagleg leiar ved Lyssand Gartneri.

– Det var ein prosess som allereie var i gong, vi er i ferd med å gå inn i eit generasjonsskifte, seier Bård.

Thomas sitt auka ansvar ved gartneriet på Skeie frigjorde tid for Bård til å bidra ved Lyssand Blomstersalg i Kolskogen.

– Eg vil takka både Kopperud og dei flinke folka eg har med meg i administrasjonen, Vidar Hjelle, Grethe Skorpen Hansen og Hanne Lene Nordtvedt. Denne tida har vore krevjande for oss alle, men takka vera stor innsats og godt samhald har vi kome gjennom dette utan at selskapa har fått svi, seier Bård Lyssand.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.