Vekkjer oppsikt i USA

Rune Fjellanger sitt forskingarbeid med utvikling av korrosjonshundar har blitt publisert i eit internasjonalt tidsskrift i USA, og vekkjer oppsikt innan fagmiljøet.

Ein av dei seks korresjonshundane under trening i laboratoriet (foto: Fjellanger)
Kari M. Lyssandonsdag 26. feb. 2014 14:16

Rune Fjellanger starta sitt forskningsarbeid med korrosjonshundar i all hemmelegheit i 2006, før han i fjor var klar for å dela resultatet med offentlegheita.

Ideen med å bruka hundar sin velutvikla luktesans til å lukte seg fram til rust på røyr og tankar er det ingen som har hatt før Fjellanger kom i gang, og no arbeidar han med å få arbeidet sitt ut i bransjen.

- Når ein kjem med noko heilt nytt i eit konservativt miljø som denne industrien er, så tar ting tid, fortel Fjellanger.

No har det største tidsskriftet i USA for vedlikehald innan prosessarbeid publisert ein artikkel om Fjellanger sitt arbeid. Og bransjen har vakna.

Treff frå heile verda

I forkant av publiseringa av artikkelen fekk Fjellanger starta opp ei eiga internettside for forskinga, fdta.no.

- Våre nettsider plar ha treff frå stadar i Os og Hordaland, men etter artikkelen har vi fått treff frå heile verda, fortel Fjellanger.

I samband med artikkelen som blei publisert i tidskriftet Materials Evaluation i byrjinga av februar blei det laga ein eigen promovideo, den kan du sjå her.

- Artikkelen var klar allereie i haust, men før tidsskriftet kan publisera saken har forskninga mi blitt granska nøye.

90% treffsikkerheit

Hundane Fjellanger trener opp er av rasen Malinois, belgisk fårehund.

- Dei får eg frå Norsk Folkehjelp som brukar den same rasen i arbeidet med minesøk.

I dag har han 6 korrosjonshundar og treffsikkerheita deira er 90% både på å finne korrosjon og å finne ut der det ikkje er korrosjon.

- Det er ingen som har denne type teknologi. Ultralyd og røntgen er andre metodar, men begge har sine avgrensingar.

Skynde seg langsamt

Fjellanger fortel om kor viktig det er å skynde seg langsamt med slik forskning.

- Det som er viktig er å gjera ein god jobb og få det til, ikkje å haste fram.

Han har og hatt med seg tre professorar då det er mykje fysikk og kjemi innvolvert i prosessen.

- Eg er avhengig av fagfolk i denne forskinga, og seier no at kjemikarar er mine beste vener, seier Fjellanger med eit smil.

Samfunnsansvar

Etter at bransjen fekk auga opp for forskningsarbeidet er det fleire som har kontakta Fjellanger.

- Artikkelen satte fyr i systemet, og no sit vi og forhandler oppdrag.

I vår planleggjer han å halda fredagseminar der han, saman med ein professor og Norsk Folkehjelp, fortel om forskinga han har halde på med i sju år.

- Eg føler vi har eit samfunnsansvar til å fortelja innbyggjarane om kva vi driv på med.

Forskinga med korrosjonshundar ser ut til å gå ei spanande tid i møte.

- Om eit år kan det vera vi kan bruka forskinga på heilt andre felt, avsluttar Fjellanger.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.