Her går siste skvett av nesten ein million liter betong inn vindauget på politistasjonen. (Foto: Lekven Bygg og Eiendom)
Her går siste skvett av nesten ein million liter betong inn vindauget på politistasjonen. (Foto: Lekven Bygg og Eiendom)

Vekstbedrift ferdig med sitt største oppdrag til no

Lekven har auka frå 5 til 13 tilsette på eitt år.

Kjetil Vasby Bruarøy
18. juli 2020 - 9:47

Måndag 11. november i fjor var det anleggsstart for Lekven Entreprenør på ny politistasjon på Moberg, i førre veke støypte Lekven Bygg og Eiendom siste skvett av nesten ein million liter betong (950 kubikk).

– Dette er det største oppdraget vi har hatt til no, og vi har hatt oppbemanning både før byggestart og i løpet av byggeperioden, seier Hallgeir Lekven.

Hallgeir er dagleg leiar Lekven Entreprenør AS og medeigar i Lekven Bygg og Eiendom, som den andre eigaren, Tore Lekven, styrer.

– Vi er overraska og audmjuke over den repsonsen vi har fått når vi har søkt etter folk. Det er flinke, erfarne karar, nokre av dei er lokale handverkarar som har vore fleire tiår i faget, seier Tore.

Politistasjonen 7. april i år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Politistasjonen 7. april i år. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Byggeprosessen har vore effektiv.

– Vi hamna to veker framfor skjema. Frist blei framskynda, og vi har halde oss ajour vidare. Samarbeidet og dialogen med hovudentreprenør, Åsane Byggmesterforretning, har vore veldig god, og vi har blitt engasjert i fleire prosjekt for desse.

– Så no er de vekke frå Moberg?

– Førebels. Det er mogleg at vi skal opp igjen og ta utomhusarbeid nærmare overlevering.

Rask vekst

Lekven Bygg og Eigedom blei starta i 2016, og har gått frå 4,8 til 11 millionar i omsetnad i fjor. Til no i år har dei passert 15 millionar.

Frå 2019 til no har selskapet vakse frå 5 til 13 tilsette, i tillegg har dei brukt fleire innleigde den siste tida.

– Vi blei sett litt tilbake i vår, då fire av dei utanlandske arbeidarane våre reiste heim grunna korona. Men vi fekk tilgang på flinke ungdomar då skulane stengte, og tre av dei utanlandske er tilbake, så framdrifta heldt seg oppe.

Om lag sånn skal politistasjonen sjå ut når den står ferdig.
Om lag sånn skal politistasjonen sjå ut når den står ferdig.

Tettpakka haust

Sjølv om støypinga av politistasjonen, som skal vera ferdig på nyåret, er Lekven sitt største oppdrag til no, har lufta ikkje gått ut av ballongen.

– Snarare tvert imot, vi har ein travel sommar og det blir ein tettpakka haust, fortel Hallgeir og Tore.

Selskapa jobbar mykje saman, og begge tar oppdrag både for privatpersonar, det offentlege og ulike byggefirma.

– Private prosjekt som blei utsette i vår, blir tatt i sommar og på seinsommaren. Vi har rekna på nokre større prosjekt, det minst eitt ser ut til å landa, og vi har fleire andre som får start rett over sommaren.

Blant desse er eit leilegheitsbygg på 9 husvære på Grasdal, med parkeringshus i kjellaren, for Optibo, som osingen Helge Heggland er medeigar i.

– Vi har fått bygd opp ein god arbeidsstokk og ein fin og fornya maskinpark. No gjeld det å ikkje berre veksa i omsetnad, men å sjå til at vi får eit greit resultat, seier Tore Lekven.

 

 

 

Les meir om

Politi Næringsliv Eigedom