Os sentrum i dag føremiddag. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 
Os sentrum i dag føremiddag. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 

Velkomen til Os?

Bildeserie: Skrikande behov for fleire parkeringsplassar i og rundt Os sentrum. 

Kjetil Osablod Grønvigh
06. september 2019 - 14:27

Politikarene har allereie vedteke å byggja parkeringshus under grusbanen ved Os ungdomsskule, og på tomta til den gamle brannstasjonen skal det òg etterkvart opnast nye parkeringsplassar.

I september 2018 kunne dåverande næringssjef, Daniel Skotheim, fortelja at Os kommune hadde signert ei avtale med Sesam Sesam om parkeringsløysning for Os sentrum. 

3. mai 2019 vart det kjend at Sesam Sesam hadde meldt oppbod. Næringskonsulent i Os kommune, Jon Sivert Rykkel, kunne fortelja at Os kommune ikkje kom til å tapa pengar på konkursen, men at arbeidet med å få på plass ei parkeringsløysing for Os sentrum no hadde stoppa opp. 

Mellom november 2018 og mars 2019 vart 2/3 av grusbanen nytta som parkeringsplass for å avlasta for eit pressa Os sentrum.

Prosjektsjef i Os kommune, Halvor Hanevik, sa då at det er venta at parkeringshus under grusbanen skal husa 150 bilar, mens Circle K- tomta og brannstasjontomta til saman skal ha 90 plassar.

Tidlegare denne veka opna den nye pendlarparkeringa i Myrvollen, og då oppmoda varaordførar Marie L. Brurarøy osingane å trekkja ut av sentrum og ikkje la bilen stå i sentrum om dei skulle vidare med buss til Bergen. 

I mellomtida har Os Aktiv byrja å reisa seg i Landboden. Midtsiden kjenner til at Os ungdomsskule denne veka sende ut melding til alle foreldra kor dei vart oppmoda om levera ungdomen anten ved grusbanen eller ved barneskulen, då området rundt byggjeplassen er uoversiktleg. 

Gravferd ja, men ...

Midtsiden tok seg ein runde i Os sentrum med fotoapparatet i 11-tida i dag føremiddag.

Det var gravferd i kyrkja, noko som la yttarlegare press på behovet for parkeringsplassar, men situasjonen fortel uansett sitt: 

• Samtlege av dei tilrettelagde parkeringplassane, med unntak av parkeringa ved Peppes var fulle. 

• I Øyro (mellom Nordisk Rom og Hamnechefen) var det fullt. Nokon parkerte motsett veg av køyreretninga. 

• I området mellom Minneparken og nordover i Giskavollen stod det bilar parkert under «Full stopp»-skilt. Ein bil hadde klart å skvisa seg forbi bommen og inn på grusbanen. 

• I Landboden retning Os Aktiv stod det bilar på kvar einaste ledige kvadratmeter asfalt eller gras. 

• I sentrumskjerna rundt torget stod det bilar på det som var ledig av areal. Ein bil stod parkert «i bommen» i Torggata slik at dei som skulle inn i sentrum måtte over på motsett side for å koma seg forbi.