Lokal | 10. okt. 2020

Vellykket sikkerhetskampanje for turister i Bjørnafjorden

Brannvesenet oppsummerer «Sikker sommer i Bjørnafjorden».

Bjørnafjorden brann og redning har oppsøkt populære havner og friluftsområder i sommer. (Foto: BBR)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 10. okt. 2020 11:22

I sommer har Bjørnafjorden brann og redning jobbet med informasjonskampanjen «Sikker sommer i Bjørnafjorden kommune».

Formålet med satsingsområdet var å bidra til økt fokus på sikkerhet i forbindelse med bruk av båt, bobil og campingvogn.

Samarbeidsmøte med politi, ambulanse, Røde Kors og Redningsselskapet i starten på juli. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Kampanjen begynte med et samarbeidsmøte mellom brannvesenet, ambulansen, politiet, Redningsselskapet, Røde Kors og Bergen og Omland Friluftsråd.

Senere ble også Visit Bjørnafjorden og Fusa camping engasjert i arbeidet. I tillegg til samarbeidspartnere fikk kampanjen støtte fra en lokal sponsor, Sparebanken Vest.

Har nådd ut til flere tusen

Det var statistikken som fikk brannvesenet til å handle.

– Vi så at bare i fjor har det vært 25 bobilbranner, 40 branner i campingvogner/telt og 64 branner i fritidsbåter i Norge. I tillegg måtte 262 personer reddes ut av vannet, der 86 av dem omkom på grunn av drukning.

– Dette fikk oss til å rette arbeidet vårt mot å øke sikkerhet i forbindelse med fritidsaktiviteter mange benytter seg av sommerhalvåret – opplyser branninspektør Aleksandra Kamieniecka.

Aleksandra Kamieniecka. (Foto: BBR)

Gjennom hele sommeren var det mulig å se brannvesenet med samarbeidspartnere nevnt over på forskjellige friluftsområdet i Bjørnafjorden kommune.

– Vi distribuerte brosjyrer med informasjon om sikkerhet til sjøs og på camping, og snakket med ferierende og besøkende om sikkerhet. For å nå målgruppene besøkte vi både campingområder og kjente havner. Under besøkene hadde vi med oss både røykvarslere og brannslokningsapparater som ble delt ut der det var behov.

– Spesielt mye oppmerksomhet rettet vi etter hvert mot campingvognene og lukkede fritidsbåter, da det viste seg at disse hadde største mangler i sikkerhetsutstyr, som for eksempel fungerende røykvarslere og slokkemidler.

Innom Oksabåsen på Forstrøno. (Foto: BBR)

– Vi avdekket også at flere var usikre på reglene rundt gassbruk og vedlikehold av gassapparater, og ga veiledning til de som trengte det.

Totalt har BBR delt ut cirka 500 sikkerhetsbrosjyrer, 120 røykvarslere og 110 brannslokningsapparater.

– Vi anslår at vi har snakket om ferierelatert sikkerhet med rundt 1000 personer, i tillegg til at budskapet vårt ble spredt på flere digitale plattformer, sier Jan Olav Birkeland, fagleder i Bjørnafjorden brann og redning.

Jan Olav Birkeland, fagleder i Bjørnafjorden brann og redning. (Foto: BBR)

Lyttet, handlet og monterte

I løpet av sommeren har Visit Bjørnafjorden vært en aktiv og viktig deltaker av kampanjen.

Hver morgen gikk en vert fra Visit Bjørnafjorden en runde i havneområdet i Os. I tillegg til å dele ut en avis og en bolle til hver av besøkende i båt, delte hun ut i sommer også en sikkerhetsbrosjyre, samt sikkerhetsutstyr.

– Tilbakemeldingen fra verten var at båtfolk var veldig positivt innstilt til tiltaket og genuint interessert i å lære om hvordan de kunne øke sikkerheten om bord. På ettermiddagene gikk verten en runde til.

– Flere ganger så hun under ettermiddagsrunden at båtfolket tok budskapet på alvor – noen hadde vært og handlet inn sikkerhetsutstyr og holdt på å montere det i båtene sine. Det var godt å se at tiltakene våre virket, sier Birkeland.

Bjørnafjorden brann og redning under avspark på kampanjen. (Foto: BBR)

Vil fortsette neste sommer

Brannvesenet har jobbet med å spre budskapet på begge sider av fjorden. Et av de mest besøkte steder i kommunen visste seg å være Fusa camping.

– Fusa camping har vært ett av stedene vi besøkte mest i sommer. Det føltes som at hele Norge ferierte lokalt i år, vi nådde veldig mange besøkende på denne campingplassen, og kom derfor tilbake flere ganger. Vi ble møtt med engasjement og nysgjerrighet – campingvogneiere ønsket oss velkommen inn og ba ofte om tips angående brannsikkerhet.

Det blir fokus på båt og camping også neste sommer. (Foto: BBR)

– Campingvogn-besøkende som manglet røykvarslere eller brannslokningsapparater fikk de av oss med en gang. Vi fikk en tilbakemelding fra eieren til Fusa camping i etterkant av kampanjen - gjestene hans opplevde tiltaket som en god påminnelse, og de ble mer oppmerksomme på å ivareta brannsikkerheten i campingvognene sine, legger Birkeland til.

– Vi vil takke alle involverte for bidragene de har kommer med. Neste sommer kommer vi til å fortsette med dette satsingsområdet, da vi ser at dette er virkningsfullt. Vi ser at ferierende og besøkende på campingplasser og på sjøen får økt fokus på sikkerhet, og ikke bare føler seg tryggere på grunn av informasjonen og sikkerhetsutstyret de mottar, men også retter oppmerksomheten sin mot sikkerhet og handler deretter.

– Det er akkurat det vi ønsker å oppnå med denne årlige kampanjen, avslutter Kamieniecka.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilbod i november

Tilgang til alt innhald i 3 månadar for kun kr 300,-

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Kun kr 300,- i 3 månadar
  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.