Trafikkulykka på E39 på fredag er framleis under etterforsking. Politiet ventar no på video-opptak frå bussen. (Foto KVB) 

Ventar på video-opptak frå bussen

Trafikkulykka på Hetleflåten: Politiet etterforskar vidare - har sikra video frå bussen. 

Av: Kjetil Osablod Grønvigh

– Fredag var prega av den tragiske trafikkulykka på E39 ved Hetleflåten, og kravde mykje ressursar frå oss.

Dette fortel politioverbetjent Atle Birkeland ved Os lensmannskontor. Ei kvinne i 50-åra frå Os omkom i ulykka.

– I tillegg til sjølve ulykka vart det etterkvart store trafikale problem på Lyseklostervegen, då mange prøvde å køyra over Fanafjellet. Ei utforkøyring i Langedalen gjorde ikkje situasjonen betre. 

Ventar på video-opptak frå bussen

Birkeland fortel at ulykka framleis er under etterforsking.

– Vi har ikkje noko nytt å fortelja om årsaka til ulykka, men det vert jobba med å sikra video-opptak frå bussen. 

– Det skal vera eit kamera som skal ha filma framover, og vi håpar at nettopp dette opptaket skal kunne gje oss eit klarare bilde av kva som hende.

 

 

Fleire saker