Samferdsle | 24. feb. 2021

Verstingane køyrer Tesla og BMW

Køyredata frå 2020 viser både fart og mobilbruk blant ulike sjåførar.

Køyredata frå 2020 visar at dei som køyrer Tesla og tyske bilar har mest å gå på bak rattet. Dei som køyrer asiatiske bilar utmerkar seg positivt. (Foto: Fremtind)
Ørjan Håland
Ørjan Hålandonsdag 24. feb. 2021 13:17

Køyredata frå om lag 30.000 bilistar og 140 millionar kilometer gir eit godt inntrykk av korleis nordmenn køyrde i 2020.

Sjåførar i Nord-Noreg og dei med asiatiske bilar er tryggast bak rattet.

– Dei som køyrer Tesla og tyske bilar har mest å gå på bak rattet, både når det gjeld mobilbruk og fart. Dei som køyrer asiatiske bilar utmerker seg positivt, og «vinn» på nesten alt vi måler, seier leiar for innovasjon, Svein Skovly i Fremtind, forsikringsselskapet til SpareBank 1 og DNB.

Køyredataene er henta frå Fremtinds smart bilforsikring og minimum 100 bilar per bilmerke.

Rangeringa viser kven som skårar best totalt når det gjeld køyrestil, bruk av mobiltelefon og brot på fartsgrensa.

(Foto: Fremtind)

Vestlendingane best på fart

– Saman med det å vera uoppmerksam er høg fart den hyppigaste årsakane til både store og små trafikkulykker, seier Skovly.

Dei som køyrer Toyota er flinkast til å halda fartsgrensa, framfor dei som køyrer Opel og Suzuki.

– I motsett ende finn vi, igjen, BMW-sjåførane. Dei som køyrer Tesla og Audi har også ein del å gå på når det kjem til å overhalda fartsgrensa.

Sjåførane i Vestland fylke er flinkast til å overhalda fartsgrensa.

Verstingane bur i Innlandet.

(Foto: Fremtind)

Siddisane kjem dårlegst ut

På botnen av fylkeslista finn vi Rogaland med dårlegast poengsum totalt, tett følgd av sjåførar frå Oslo og Vestfold og Telemark.

– Vi veit at kø- og bykøyring og varierande vegstandard påverkar den totale kjørescoren.

– Det som likevel er enkelt for alle å passa på, er å halda fartsgrensa og la mobilen ligga. Då blir risikoen lågare og resultatet betre, seier Skovly.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.