Lokal | 08. juni 2012

Vert eller vakt?

Parkering i Os: Skal parkeringsregimet handterast strengt med ein vakt eller meir lempleg innan reglane med ein vert?

Vert eller vakt?
Rådmann Knut Terje Rekve inviterar politikarane til ein diskusjon om korleis parkeringsfunksjonen i Os kommune skal handhevas. Til dømes her på 3-timersparkeringa ved Kyrkjetunet (foto: Andris Hamre)
Andris Hamrefredag 08. juni 2012 09:10

I tertialrapporten for 1. tertial inviterar rådmann Knut Terje Rekve til ein politisk diskusjon om korleis parkeringsregimet i Os skal handhevast.

«Mykje av drøftinga bør dreie seg om kva rolle den utøvande tilsette skal ha: Som parkeringsvakt (streng handheving av regelverket), eller som parkeringsvert, der ein innan lovverket legg til rette for smidig og kundevenleg handheving, der målet er å slå ned på «villparkering» og elles syte for sirkulasjon på korttidsplassane i sentrum.», skriv rådmannen som eit innspel til debatten.

- Rådmannen ber om signal frå politisk nivå. Eg vil vel gå for at vi skal ha ei vertsrolle.

- Utfordringa blir korleis utøva skjønnet. Vi har vel alle høyrd historiar som både har vore fargelagt og overdrivne frå dei som har blitt bøtelagt, kommenterte Espen Aspenes (FrP) som meinte politikarane bør gje nokre styringssignal.

Les òg: Usamde om parkering

Om rolla skal vera vert eller vakt vil politikarane koma nærare tilbake til når saka skal handsamast i kommunestyret 19. juni. Då må politikarane også ta stilling til om kravet om at ordninga skal vera sjølvfinansierande eller om målet er å få sirkulasjon på korttidsplassane i sentrum.

Gjeld heile Os

Aspenes hadde òg fått innspel om at den tilsette på parkering ikkje berre handhevar reglane i sentrum, men meir eller mindre i hele Os.

- Når vi søkjer om mynde for å handheve parkeringsreglane så gjeld dette for heile Os kommune og ikkje berre sentrum.

- Det har vore eit press også frå bustadområder som Stegen og Varåsen kor det er mykje villparkering og tidvis uframkommeleg for utrykningskøyrety, forklarte kommunalsjef Karl Ole Midtbø.

- Då har vi gjort ein for dårleg informasjonsjobb med å fortelje at det gjeld heile Os, konstanterte Aspenes.

Skilt bestilt

Dette fekk Anders Hjelle (TvS) til å henga seg på.

- Sentrumsforeninga har hengt opp informasjonslappar. Kortid kjem det noko permanent på plass?

- Det er viktig at informasjonen er god slik at vi ikkje skremmer vekk kundane, meinte Hjelle.

- Skilta er bestilt og bør snart vera på plass, svarte Karl Ole Midtbø før han kom med eit hjartesukk om at no skjønte han korleis røykeloven sin far hadde hatt det.

I følgje tertialrapporten ser kommunalsjefen for seg underskilt på alle parkeringsskilt som fortel korleis parkeringsklokka fungerar. I tilleg ser ein for seg 3-4 større skilt på strategisk gode stadar, men då skilt som helsar "Velkomen til Osøyro" kor parkeringsreglane blir eindel av informasjonen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.