Politikk | 08. juni 2020

Veteranplan i Bjørnafjorden kommune

Lesarinnleg: Mange kommuner er ferdige med sin plan, også vi bør være god på å ta vare på de som har vært i tjeneste.

Sør-Sudan, et av stedene norske soldater har tjenestegjort. (Foto: Roger Hoel)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 08. juni 2020 06:51

Norge har i mange år hatt en viktig rolle i internasjonale konflikter hvor mange tusen kvinner og menn fra forsvaret har tjenestegjort for landet sitt.

Kampen for fred, stabilitet og menneskerettigheter utøves med humanitære midler, bistand, politiske prosesser og militære bidrag når det kreves.

Kommunene oppfordres til å lage veteranplaner for å ivareta veteraner etter hjemkomst, og nå ville det være fint om Bjørnafjorden kommune følger opp og lager en veteranplan.

Siden 1947 har over 120.000 norske kvinner og menn tjenestegjort for Norge i over 40 forskjellige internasjonale operasjoner i utlandet.

I regjeringens oppfølgingsplan «I tjeneste for Norge» oppfordres norske kommuner til å lage veteranplaner. Mange kommuner er ferdige, og mange kommuner har pågående arbeid med å utarbeide veteranplaner.

Utvikling av en veteranplan vil synliggjøre kommunens ansvar for veteranene- og sikre kunnskap blant ansatte om hvilke stressfaktorer og lidelser de skal være på vakt ovenfor blant veteraner. Kunnskapen om dette er lite utbredt i Kommune-Norge, og med en veteranplan vil det komme et kunnskapsløft innen området.

Veteraner kommer hjem med kunnskap og erfaring som kan komme godt med for lokalsamfunnet. De har mye de kan bidra med i bygdene våre om vi får synliggjort og utnyttet denne kompetansen. Mange veteraner møter «veggen» om de har fått psykiske- eller fysiske skader i en krigssone, eller ved at skadene fremkommer etter hjemkomst.

For utenforstående er det ikke lett å forstå hva dette innebærer.

Etter krigen fikk ikke våre krigsseilere mye heder og ære, de ble bedt om å fortsette å seile i mange år etter krigens slutt. Når de kom hjem fikk de store problemer, og mange ble alkoholiserte, hadde nerveproblemer og ble oversett av samfunnet.

Vi kan nå med en veteranplan forhindre at noe lignende skjer med våre unge soldater som har vært ute i internasjonal tjeneste for Norge.

Bjørnafjorden kommune, som også er en forsvarskommune, skal være en god kommune for alle veteraner og deres familier.

Roger Hoel
Bjørnafjorden Høgre

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.