Lokal | 06. feb. 2019

– Vi bør eta meir kjøt, av omsyn til miljøet

Lokallaget forma måndag ein uttale til sentralstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Vi bør eta meir kjøt, av omsyn til miljøet
Auka konsum og produksjon av beitebasert kjøt, framfor svin og kylling, er ifølgje bondelaget god klimapolitikk. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 06. feb. 2019 09:30

Midthordland Bonde- og Småbrukarlag, som dekkjer Fusa, Os, Samnanger og Bergen, arrangerte måndag medlemsmøte på Bjørkheim i Samnanger.

Tema var jordbruksforhandlingane 2019, og korleis vi bør forandra landbrukspolitikken for å nå måla om eit aktivt landbruk i kommunane våre her vest.

Meir storfe og sau, mindre kylling

Det er jordbrukstilskota som formar fullstendig det landbruket vi har i Noreg i dag. Av dei 12 milliardane som vert overført, går berre 35 prosent til bruk av jord. Resten går til dyretilskot og andre mengdebaserte tilskot. Desse stimulerer ikkje til bruk av jord og utmark i heile landet.

– Vi må prioritera ordningar som gjev ei omlegging til produksjon av kjøtt og mjølk basert på gras og beite - og ikkje på ein stor andel kraftfôr som i dag, seier innleiar Jarle Helland, fylkesleiar i Hordaland Bonde- og Småbrukarlag.

Dette er også positivt for dei klimautfordringane vi står ovanfor. God agronomi og rett bruk av beitedyr aukar karbonfangsten i jord, og gjev ei meir fruktbar matjord som bieffekt.

– I eit klima, miljø og solidarisk perspektiv er gras og beitebasert kjøt og mjølk ting vi må eta meir av her i Noreg, og mindre av gris og kylling. Stikk i strid med mykje ein kan høyre i dagens klima debatt, uttalte Dag Kyrre Lygre på møtet.

– Vårt ansvar; produsera mest mogeleg mat

Norsk landbruk har forplikta seg til å kutta 5 millionar tonn CO2-ekv. i løpet av dei 10 neste åra. Fleire tiltak vart diskutert på møtet.

Sentralt vil NBS ha ei liste med tiltak med seg inn i jordbruksforhandlingane i år.

– Samtidig kan vi med rett politikk ta vare på norsk landbruk sitt samfunnsansvar: å produsera mest mogeleg mat av høg kvalitet på norske ressursar.

Det var ni engasjerte medlemmar til stades på møtet, denne kvelden. Innspela frå møtet vert oversendt sentralstyret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.