Lokal | 17. nov. 2013

– Vi håper dette er ein glipp

– 240 båtar får svi om ikkje regjeringa snur, seier Helge Andersen frå MS Midthordland.

MS Midthordland er blant dei rundt 240 veteranbåtane som får svi om ikkje dei borgarlege justerer på budsjettet. (Arkvifoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 17. nov. 2013 20:33

Dagleg leiar i Det Midthordlandske Dampskibsselskab A/S, som eig MS Midthordland og MS Skånevik, Helge Andersen, seier han håper slettinga av tilskotet dei raudgrøne hadde i sitt framlegg til stadsbudsjett er ein glipp.

– Verna skip, historiske industrianlegg og museumsjernbanar har lenge hatt ei ordning med refusjon av CO2-avgifta. Dette var ein fin måte å visa at staten set pris på den store frivillige innsatsen som blir gjort med å ta vare på viktige kulturminne.

MS Midthordland, MS Skånevik og rundt 240 andre verna båtar har fått tilbake avgifta ut frå kor mykje diesel kvar båt har brukt per år.

– Stoltenberg & Co gjekk for ei omlegging av ordninga, men erstatta refusjonsordninga med eit tilskot på til saman 7 million kroner på Miljøverndepartementet sitt budsjett (kap. 1429, post 80).

– Reknar med at det er ein glipp

Dei borgarlege skal ha fjerna den nye posten på 7 millionar kroner, som skulle vera ei forenkla omlegging, utan å gjenoppretta den gamle.

– For oss som bruker all vår fritid og mykje pengar på å ta vare på desse båtane, og på å farta rundt på kysten med dei gamle verna skipa og visa den oppvaksande generasjonen korleis ting blei gjort før i tida, er 7 millionar kroner ei tung bør å drassa på.

– Eg trur ikkje Stoltenberg sitt ønskje var å ramma oss og eg trur heller ikkje dei borgarlege vil straffa oss som driv med denne typen frivillig arbeid.

– Vi reknar med at dette er ein glipp, og har gjort fleire politikarar merksame på situasjonen, seier Helge Andersen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.