Laila Reiertsen er i desse dagar inne som vikar på Stortinget. (Privat foto)
Laila Reiertsen er i desse dagar inne som vikar på Stortinget. (Privat foto)

Vi ønskjer autorisasjon, men ikkje etter helsepersonell-lovnaden

Debatt om autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer.

Kjetil Vasby Bruarøy
06. februar 2019 - 13:10

I desse dagar er eg vikar på Stortinget. Det er ikkje alltid like enkelt å dumpa inn her over kort tid, men eg prøver å få med meg alle møter og samlingar.

I går var det fleire saker på dagsorden. Ei sak som eg var med i handla om autorisasjon for barnevernspedagogar og sosionomar.

Lat det vera sikkert; Frp ønskjer autorisasjon for desse gruppene, men ikkje etter helsepersonell-lovnaden.

Her er mitt debattinnlegg (3 min):
(Skrive på bokmål framført på eige målføre)

President
Barna våre er det kjæreste vi har
De skal beskyttes og tas vare på
De skal oppleve kjærlighet, omsorg og respekt
De skal ha det trygt og leve i sikkerhet
Noen ganger er det ikke slik
Gjentatte ganger kan vi lese om barn som lever i hjem preget av omsorgssvikt, vold og rus
Barn som blir misbrukt fysisk og psykisk på det groveste
Verst blir det kanskje når overgriperne er tillitspersoner, personer som står barnet veldig nær
Dette kan vi ikke tillate i Norge - dette tillater vi ikke i Norge.
Derfor styrker vi politiet, vi bygger barnehus, vi styrker helsestasjon- og skolehelsetjenesten og barnehagetilbudet og vi pålegger kommunene å ha psykolog fra 2020.

Vi har i vårt langstrakte land bygget opp en kommunal barnevernstjeneste, en tjeneste som skal bestå av barns redningskvinner og -menn, men dessverre en tjeneste som dessverre har vist seg å ikke alltid fungere slik den bør.

Dette har norske myndigheter ansvar for. Dette har jeg ansvar for. Derfor er jeg spesielt glad for at norske myndigheter har sett alvoret og tatt grep.

Bufdir er i gang med å utrede autorisasjon i barnevernet og kompetansekrav for barnevernsledere sammen med krav til den enkelte medarbeider og til tjenestene generelt.

Utredningen skal resultere i en redegjørelse for og vurdering av ulike modeller for kompetansekrav for arbeid i en barnevernstjeneste, med påfølgende anbefalinger. Økt kompetanse er viktig for å forberede kvaliteten i tjenestene som gis.

Ansatte i barnevernet gjennomfører komplekse vurderinger og utredninger, og de har hjemmel til å iverksette tiltak som kan være svært inngripende for både barn og familier. Barnevernloven, som barnevern er hjemlet i, inneholder i dag ingen spesifikke bestemmelser som stiller krav til kompetanse i det kommunale barnevernet.

Dette skiller barnevernet fra for eksempel barnehage-, skole- og helsesektoren, uten at kompetansebehovet i barnevernet tilsier en slik forskjell.

Regjeringen har også utarbeidet en kompetansestrategi for det kommunale barnevernet som gjelder fra 2017 til 2024. I tillegg er en rekke kompetansetiltak for ansatte etablert, som nye videreutdanninger, opplæringsprogrammer og lokale utviklingsprosjekter i barnevernet.

I dag debatterer vi ønske om autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer. Begge to yrkesgrupper som jobber med sårbare og omsorgstrengende barn og voksne. Hovedformålet med autorisasjonsordninger er å ivareta pasientenes sikkerhet og bidra til kvalitet på helsetjenesten på en slik måte at befolkningen har tillit til helsevesenet.

Profesjonsgodkjenning innebærer en forhåndskontroll av skikkethet at man har nødvendige faglige kunnskaper og ferdigheter og egnethet/ personlige egenskaper som kreves. Helsetilsynet har tidligere uttalt at en autorisasjonsordning, etter vår vurdering, både vil sikre at  uegnede personer ikke kan arbeide i barnevern og sosialtjeneste og at faget blir gjenstand for en kontinuerlig vurdering av hva som er uakseptabelt eller uforsvarlig. Det er viktig.

Jeg mener helt klart at brukere av barnevern og sosialtjeneste må kunne stille det samme kravet til at fagutøvelse, som pasienter kan i helsetjenesten. Men jeg mener som helseministeren at det uansett ikke vil være naturlig å gi disse gruppene autorisasjon etter helsepersonelloven.

Barnevernspedagoger og sosionomer har ikke en helsefagutdanning og de fleste jobber utenfor helse- og omsorgstjenesten. Hvilke krav bør vi stille til de ansattes kompetanse? Hvilken utdanning bør gis på masternivå og hvordan bør denne utdanningen innrettes? Hvordan kan en autorisasjonsordning i barnevernet innrettes? Dette er noen av spørsmålene et utvalg ved Bufdir skal utrede.

Jeg ser frem til utvalget skal presentere sine anbefalinger høsten 2019 og er trygg på at brukersikkerhet og autorisasjonsspørsmålet blir vel ivaretatt.

Laila Reiertsen
Frp