– Vi skal forska!

Espira Ulvenvatnet feira FNs internasjonale vitskapsdag - med å stilla spørsmål.

– Kva skjer om eg blandar desse to?! Unge forskarar i Espira Ulvenvatnet. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvightorsdag 08. nov. 2018 15:21

Bildeserie:

Vaksne forskarar. Frå venstre: Marie Henriksen Håland, Vibeke Gravelsæther, Nina Nesbø, Daiva Kripaytyte og Line Andal Særvold. (Foto: KOG)
Vaktelegg og eddik er spanande. (Foto: KOG)
Det same er kor mykje ei bleie held. (Foto: KOG)
Klar-ferdig-rist! (Foto: KOG)
Foto: KOG
Glowsticks er gøy! (Foto: KOG)
Så enkelt kan ein laga regn. (Foto: KOG)
Lågtrykk på glas. (Foto: KOG)
Vaksne forskarar. Frå venstre: Marie Henriksen Håland, Vibeke Gravelsæther, Nina Nesbø, Daiva Kripaytyte og Line Andal Særvold. (Foto: KOG)
Vaktelegg og eddik er spanande. (Foto: KOG)
1 av 8
Vaktelegg og eddik er spanande. (Foto: KOG)
Det same er kor mykje ei bleie held. (Foto: KOG)
Klar-ferdig-rist! (Foto: KOG)
Foto: KOG
Glowsticks er gøy! (Foto: KOG)
Så enkelt kan ein laga regn. (Foto: KOG)
Lågtrykk på glas. (Foto: KOG)
Vaksne forskarar. Frå venstre: Marie Henriksen Håland, Vibeke Gravelsæther, Nina Nesbø, Daiva Kripaytyte og Line Andal Særvold. (Foto: KOG)

FNs internasjonale vitskapsdag vert markert over heile verda under namnet «World Science Day for peace and development», og målet er å skapa merksemd kring realfag og vitskap. FN ser vidare forskning og vitskap tett knytta opp mot fredsarbeid og utvikling.

Laurdag 10. november er den eigentlege dagen, men grunna planleggingsdag fredag, valde barnehagen å tjuvstarta litt.

Skal støtta barna sine spørsmål og svar

Styrar ved barnehagen, Katharina Søreide, fortel at dei har eit samarbeid med Forskerfabrikken, og at dei jamleg driv med forsking saman med ungane.

– Vi har fått tilsendt forskarfrakkar til både barn og vaksne, og anna utstyr som ein må ha om ein skal forska. I dag har vi vald å flytta heile prosjektet utandørs for å markera vitskapsdagen.

Søreide fortel at det i desse dagar pågår ein diskusjon om balansen mellom leik og læring, og kor tidleg skal ein eigentleg skal byrja med læring.

– Her i Espira Ulvenvatnet meiner vi at undring, og det å vera nysgjerrig, er ein viktig del av å vera born. Vi forskar saman med ungane heile året, og i staden for å gje barna det korrekte svaret med éin gang, er vi aktive på å støtta barna sine eigne teoriar om kvifor tinga er som dei er.

Regn, vulkan og glowstick

Ungane var i løpet av dagen innom 6 postar, kor dei fekk sjå og kjenna på kva som skjer om ein legg vaktelegg i eddik (barnehagen har eigen vaktel-farm), kva som eigentleg skjer i skyene når det regnar, korleis ein vulkan fungerer, kva som skjer om ein blandar ulike fargar og kor magisk ein glowstick er i mørket. I tillegg var ei turgruppe ute og fanga insekt.

Dessutan fekk barnehagebarna, via ei flaske, ein ballong, bakepulver og litt eddik, sjå korleis lungene fungerer.

Søreide fortel at dei allereie har forska på sau, og at dei har fått sjå både hjarte og lunger frå ein sau. I dag fekk borna sjå prinsippet bak korleis vi pustar.

Miljø og klima i botnen av lista

Evalueringsrapporten «Tett på realfag», publisert av Utdanningsdirektoratet tidlegare i år, fortel at elevar i niande klasse rangerer miljø og klima som det absolutt kjedelegaste av realfagemna.

Kropp og helse (rus, kostahald, seksualitet) er det temaet som kjem best ut i undersøkinga.

Fag- og utviklingssjef i Kunnskapsbarnehagen Espira, Mari Fagerheim, trur ikkje at det handlar om at temaet er kjedeleg i seg sjølv, men at kanskje undervisninga eller arbeidsmetodane ikkje treff elevane si interesse.

– Barn har ei naturleg interesse for for naturfag, og forsking viser at arbeid i realfag i barnehagen kan ha mykje å seia for ungane si kognitive og språklege utvikling. Innsatsen kan òg ha ein positiv effekt på seinare prestasjonar i skulen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.