– Vil aldri tilfredsstilla alle

Roy-Eddy Lie frå Liegruppen var tydeleg på folkemøte om Bjånesutbygginga: - Motstandarane av utbygginga vil vi aldri kunne tilfredsstilla.

Roy-Eddy Lie forklarte at dei blei henta inn frå dei største grunneigarane og kommunene for å utvikla Bjåneshalvøya (foto: AH)
Andris Hamreonsdag 03. okt. 2012 08:58

Tysdag inviterte Os kommune saman med utbyggerane på Bjånes til folkemøte i samband med 2. gongshandsaminga av kommunedelplanen for Bjåneshalvøya. Berre 53 (av desse 10-12 politikarar) fann vegen til kommunestyresalen.

- Det er første gong at vi har ein kommunedelplan for eit område som dette kor både bolig, næring og offentleg areal er omfatta, opna ordførar Terje Søviknes (Frp) før han sleppte Knut Hellås frå Asplan Viak til for å presentera endringane frå første til andre utkastet.

- Det kom inn 15 offentlege og 28 private merknader etter at planen låg ute til offentleg ettersyn.

- Eg tør påstå at dei aller fleste av merknadane har blitt fulgt opp gjennom justeringar eller avklaringsmøter, forklarte Hellås.

Kultur- og naturpark inn

I det opprinnelege framlegget låg golfbane, noko fylkesmann Lars Sponheim motsette seg.

- Den er ute og blitt erstatta med ein kultur- og naturpark kor vi legg opp til turvegar med universell utforming og kor det er muligheiter for spesifikke teamområder, til dømes ein klatrepark, fortalde Hellås.

Innhaldet i kultur- og naturparken er på planleggingsstadiet.

- Det er sett ned ei eiga gruppe frå forskjellege lag, organisasjonar og interessar som skal tenka høgt og sjå på moglegheiter i høve parken.

- Om det er nokon av de som er her i dag som meinar de har noko å bidra med i den samanhengen er det berre å kontakta oss på kommunen eller nokre av utbyggarane, forklarte Søviknes.

Reguleringsplanar for kvart delområde

Tilhørarane som møtte var naturleg nok oppteken av betre trafikksikring langs Hattvikvegen og korleis Bjånes vil bli med tanke på hushøgde og utforming.

- Korleis ser ein for seg at bustadane skal sjå ut?

- Eg blir bekymra når eg høyrer det er Stor-Bergen som er utbyggar, eg synest ikkje dei har gjort ein god jobb med Os sjøfront, hevda Håkon Pedersen frå salen.

- Sanninga er at vi ikkje har teikna eit einaste hus enno.

- Dette er ein kommunedelplan som legg overordna føringar. Når denne blir vedteken startar arbeidet med å detaljregulera kvart enkelt område. Då først kjem teikningar av korleis husvera kan bli sjåande ut, forklarte Roy-Eddy Lie.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.