Lokal | 29. jan. 2012

Vil bygga for 100 mill

BKK trur Os vil nærmast dobla forbruket frå 2009 til 2020 og ber kommunen førebu seg på utbygging av nettet.

Vil bygga for 100 mill
Ivar Mikle frå BKK orienterte formannskapet torsdag. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøysøndag 29. jan. 2012 08:40

Torsdag var BKK i Os for å orientera plan- og bygningsutvalet om dagens forbruk og kapasitet i straumnettet og kva dei trur blir behovet fram mot 2020.

– Vi vil byrja i år og bruka til saman rundt 100 millionar kroner over dei neste tre åra på å bygga ut straumnettet i Os, sa Ivar Milde.

Mikle trur forbruket i Os kjem opp i 450 GWh i 2020. I 2009 var forbruket 250 GWh.

– Folkevekst, større bustadar og meir næringsverksemd vil gje enorm auke på eit nett som allereie er overforbruk på. Det er nesten skremselspropaganda vi kjem med her i dag, sa Milde og smilte.

Har prøvd å få BKK med

– Det er litt seint å koma med dette no. Eg har i fleire rundar prøvd å få dykk med på å legga rør for fjernvarme frå Rådal til Os gjennom tunnellane på komande E39 mellom Os og Rådal, utan å nå gjennom, var Gustav Bahus (Frp) sin umiddelbare kommentar.

Bahus er leiar i samferdsleutvalet i Hordaland fylke og tidlegare leiar av plan- og bygningsutvalet i Os.

– Men no er tunnellane regulert, det toget har gått. Beskjeden vi fekk var at BKK ikkje hadde tru på den store folkeveksten i Os etter at det kjem ny veg mellom Os og Bergen.

– Ja, det toget er nok gått. Men vi jobbar likevel med å utvida kapasiteten i Os og førebu nettet i kommunen på høg folkevekst fram mot 2020, held Ivar Milde fram.

Ny transformator ikkje nok

Grafane BKK-representantane hadde med seg viste at det er nokre år sidan vi passerte grensa for det dagens nett er bygd for.

– Vi skal nå kvart punkt via alternativ veg, i tilfelle feil og utkopling. Det er først når vi må nå fram til eit punkt via alternativ veg at det blir kritisk.

– Den nye hovudtransformatoren Os fekk for ikkje så lenge sidan er til hjelp, men det skal meir til for å dekka behovet vi trur vil koma i framtida.

Det var hausten 2010 at Os fekk ny hovudtransformator med dobla kapasitet i forhold til den førre.

– Einaste løysing, slik vi ser det, er å bygga ny sekundærstasjon.

– Er det nokre plassar det er kritisk, at det er område vi bør venta med utbygging, lurte Terje Sperrevik på.

– Nei, svarte Milde.

Vil bygga i Åsen

Mikle seier dei ser på det komande næringsarealet i Åsen, Lyseparken i Endelausemarka, som ideell plassering for ny hovudtransformator for Os.

– Straumforbruket i heile Os vil auka i tida som kjem, og det er i Lysefjorden vi ventar høgast vekst.

– Men den nye transformatoren bør ikkje plasserast midt i næringsarealet, då blir det mange restriksjonar. I utkanten er best. Vi har sett føre oss plassering i Åsen, i nærleiken av der du i dag svinger av for å kjøra over Langedalen.

Må spela på lag

Det er BKK som skal ta utbygginga, men Milde peika på at det blir ein del for kommunen å ta omsyn til, å hugsa på og ta politiske avgjerder på.

– Hugs å ta oss med i planane når de bygger ut nye område. Vi har dessverre nokre eksempel på at vi kjem inn i etterkant og at kommunen då betalar for same trasé to gongar.

– Kan det, ved eventuell framtidig produksjon av fornybar energi i Os, bli utfordringar med kabling ut av kommunen, slik vi av og til les om? spørt Torill Keys (Ap).

– Nei. Os har stort straumuttak, i dei tilfella det er snakk om kablar som tar ut straum, og utfordringar med desse, er når det er produksjon i meir aude område, forklarte Ivar Milde.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.