Lokal | 04. nov. 2015

Vil bygga 15 klasserom på Lunde

Lunde barneskule er meir enn sprengd. Om kommunestyret vil, startar utbygging til våren med ferdigstillelse til skulestarten 2017.

Vil bygga 15 klasserom på Lunde
Slik ser skissa ut på nye Lunde barneskule (foto av presentasjonen gitt på budsjettkonferansen)
Andris Hamreonsdag 04. nov. 2015 13:58

Bildeserie:

Døsen presenterte prosjektet som kan byggast i to trinn (foto: AH)
Døsen presenterte prosjektet som kan byggast i to trinn (foto: AH)
Men anbefalinga var å byggja alt i same slengen. Her illustrasjon på full utbygging (foto: AH)
Men anbefalinga var å byggja alt i same slengen. Her illustrasjon på full utbygging (foto: AH)
1 av 2
Døsen presenterte prosjektet som kan byggast i to trinn (foto: AH)
Men anbefalinga var å byggja alt i same slengen. Her illustrasjon på full utbygging (foto: AH)

Under formannskapet si budsjettkonferanse på Sandsli tysdag og onsdag denne veka presenterte kommunalsjef for oppvekst og kultur, Line Rye ståa i Os skulen. Ho kunne ikkje unngå å komma inn på Lunde barneskule.

– I 2010, då skulebruksplanen blei laga, slo ein fast at kapasiteten på Lunde barneskule var 165 elevar, men allereie i 2010 var det 205 elevar der. I dag har skulen 295 elevar.

– Skulen har slukt meir av elevveksten enn den har fått merksemd for og det hastar no å gjera noko, fortalde Rye.

To og tre paralleller

Rye fortalde at ein såg for seg to paralleller på 1. til 4. trinnet og tre paralleller på 5. til 7. trinnet.

– Ei fullt utbygd skule vil handtera dette, men då treng det fleire klasserom. Vi har som mål å få til ein byggestart våren 2016 slik at den kan stå ferdig til skulestart i 2017.

Vil bruka "Lysefjorden"-modellen

Prosjektsjef Tor Inge Døsen, som skal stå for den praktiske gjennomføringa i samarbeid med Rye fortalde seinare på konferansen korleis ein vil gjera det.

– Vi har jobba med prosjektet ei god stund og har vurdert ein fire fem forskjellige grep for å få skulen opp i den stand og i det volumet vi treng, fortalde Døsen.

Døsen presenterte deretter ei utbygging som kan takst trinnvis eller samla.

– Trinn 1a omfattar 9 klasserom, elevkantine og rom for lærarane. Trinn 1b er at vi byggjer ei fullt utbygd klasseromsfløy med plass til 15 klassar. Då får vi i tillegg dei spesialromma vi treng, forklarte Døsen, som skisserte at ein kunne ta dei i bruk på same måte som ein har gjort ved Lysekloster barneskule kor delar av skulen er ferdig bygd, men at den ikkje blir tatt i bruk før behovet er der.

Prislapp: 80 millionar

– Det første trinnet vil dekka primærbehovet. I budsjettframlegget på 80 millionar ligg begge trinna inne etter denne modellen.

– Første delen vil kosta omlag 59 millionar, 1b vil kosta rundt 20 millionar. Skal ein i tillegg innreia den ekstra biten må ein rekna 20 til.

– Vi tilrår at ein byggje begge trinna no for å møta veksten som kjem. Vi må ha ein distanse til dagens situasjon, gjer vi det ikkje kan vi fort komma på bakfoten igjen, forklarte Døsen.

– Det er synd at vi igjen har eit skuelprosjekt som hastar. Kva om vi ikkje byggjer 1b, vil det kosta oss mykje ekstra å gjera det i ettertid, undra Nils-Anders Nøttseter (MDG).

– Ikkje så veldig mykje, inntil 5 % ekstra kanskje, svara Døsen før Eirik André Hesthamar (Frp) ba om ordet.

– Eg er ikkje einig i premissane Nøttseter legg til grunn. Dette prosjektet kan ikkje samanliknast med Kuventræ, men syner at vi har dyktig folk som jobbar med prosjektet.

Vil flytta sandvolleyball-banen

Nybygget vil ein plassera mot nord i tilslutning til skulen i dag.

– Kva vil då skje med sandvolleyballbanen som ligg der og som er bygd på dugnad, undra Helge Steinum (Ap).

– Den vil vi flytta i hjørnet av skuleplassen før vi tek til med bygginga, forklarte Døsen og peika på området ved innkøyringa til skuleplassen

– I tillegg vil vi riva dei to løene som kommunen har kjøpt og etablera parkering for lærarane der.

– Vi må òg rehabilitera delar av den gamle skulen, men det kan vi gjera etter at det nye er bygd, svara Døsen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.