Kultur | 04. jan. 2013

Vil bygga eit kompetansehus

ABO Plan & Arkitektur har kjøpt Visningssenteret. No fortel dei om kjøpsprosessen og planen for lokalet.

Vil bygga eit kompetansehus
Dagleg leiar i ABO, Lars Christensen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyfredag 04. jan. 2013 14:51

I romjula blei det kjent at ABO Plan & Arkitektur AS kjøper det 500 kvadratmeter store lokalet i glasbogen i Vindu mot Fjorden.

Les òg: Visningssenteret er selt

Avtalen blei gjort i dei siste timane før arkitektane og ordføraren tok juleferie.

Kort pruterunde

– Vi hadde styremøte tysdag 18. desember, der vi bestemte oss for å prøva å kjøpa lokalet, fortel dagleg leiar i ABO, Lars Christensen.

Morgonen etter ringte han til ordførar Terje Søviknes for å spørja om lokalet framleis var for sal.

– Vi hadde saman med andre eit forsøk på å kjøpa det for nokre år sidan, då for 8,8 millionar kroner. Det sa dei nei til.

– Denne gong kom vi med bod på 9 millionar, fortel han.

Ordførar og rådmann Knut Terje Rekve var gjeve fullmakt til å selja lokalet for 10,2 millionar kroner. Men litt slingring var det rom for.

– Søviknes kom tilbake med ferdigpruta pris og etter å ha konferert med styret slo vi til på 9,3 millionar.

Har 420 kvm frå før

ABO har sidan 2007 hatt kontor i bygget, som dei sjølv har teikna. Lokalet er på 370 kvadratmeter.

Seinare har dei kjøpt lokalet GH Interiør heldt til i og lokalet Privatmegleren leiger. Desse er på rundt 65 og 85 kvm.

– Vi har vakse raskare enn vi hadde trudd. Eg hadde jobba i ABO i rundt 5 år då vi flytta bort her. På dei 5 åra hadde vi auka frå 13 til 16 tilsette.

– Desse siste 5,5 åra har vi auka til 25 tilsette, eit snitt på rundt 2 tilsette i året. Vi vaks også gjennom finanskrisa, seier Christensen nøgd.

Vidare vekst - saman med andre

ABO auka frå 21,8 til 29,6 millionar kroner i omsetnad frå 2009 til 2011 og har gått med over ein million i overskot alle dei siste åra.

Med 500 nye kvadratmeter er det duka for vidare vekst i ABO. Men Christensen ser for seg at selskapet kan veksa saman med andre, med leigetakarar i relatert bransje.

– Vi vil bygga innvendig trapp mellom etasjane og få hovudinngang nede. Og vi kjem nok til å bruka over halvparten av det nyerverva lokalet sjølv.

ABO treng både nye møterom og plass til fleire tilsette.

– Resten ser vi føre oss å leiga ut til firma som driv i vår bransje, selskap som kan levera tenester saman med oss.

Samlar kompetanse

Christensen nemner interiørarkitektar, geologar og akustikarar som eksempel på fagpersonar han håper kan ha interesse for å flytta til, eller etablera seg i det flotte lokalet på brygga i Os.

– Det finnest tilsvarande miljø andre stadar i Noreg, blant anna i glashuset i Conrad Mohrsvei i Bergen.

– Slike fagmiljø kan dra stor nytte av kvarandre, seier ABO-sjefen.

– Kan det ikkje bli utfordrande å ha underleverandørar som leigetakar, at de kan føla plikt til å kjøpa hos naboen tenester de kunne kjørt priskonkurranse på?

– Nei. Vi plar levera felles tilbod til kundar fleire fag saman. Om vi meiner nokon har litt feil pris så seier vi ifrå. Vi er opptatt av å ha gode samarbeidspartnarar for langsiktig forhold, då er det også ope for å ha ein open og god diskusjon om prisar og fordeling.

ABO vil no jobba for å etablera kontakt med aktuelle fagpersonar, anten dei høyrer til i andre firma, og vil ha avdelingskontor på Os, eller dei vil flytta eller etablera noko for seg sjølv.

Nye og gamle

Det er ikkje berre komande tilsette og samarbeidspartnarar Christensen vil ta vare på. Med auka areal blir det også plass til eit "seniormiljø".

Les òg: ABO feira 25 år

– Ekteparet Rigmor Sletnes og Jan Haaland, som var med og etablerte ABO for 26 år sidan, går snart av med pensjon. Men Jan har truga med at han ikkje vil gje seg heilt, og då må vi ha ein krok der han kan sitja og teikna litt, gjerne med ei naken dame på sykkel som trør forbi ein komande ny bygning, ler Lars.

Jan er glad i å teikna frihand, og det hender det dukkar opp ei og anna lettkledd kvinne i miljøet rundt eit bygg ABO leverer tilbod på.

– Om få år går det også mot pensjonisttilvære for dei to andre grunnleggarane, Oddvar Lyssand og Bjørn-Atle Drange.

– Men eg ser føre meg at dei vil trappa ned gradvis, og det trur eg er sunt. Dessutan vil det vera ein stor styrke for ABO om desse fire kan bidra lenge. Men då er det viktig at dei får jobba med det dei liker best, og at det er lagt tilrette for at dei kjem innom og jobbar når det passar.

I hus om eit år?

I "Visningssenteret" har det dei siste åra vore ei rekkje kunstnarar som har fått utfalda seg. Lokalet har vore brukt som både atelier og galleri, blant anna av ABO-arkitekt Alice Bigom.

– Vi vil gje kunstnarane litt tid til å finna ein ny plass og har vel sett for oss å overta lokalet i siste halvdel av februar.

– Så vil vi bruka tre til seks månadar på å teikna, få godkjenningar og bygga, så det går enno litt tid før vi utidar ned ein etasje, seier Lars Christensen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.