Samferdsle | 27. nov. 2023

Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

NAF har regnet ut hva det vil koste å sikre de 10 mest rasfarlige strekningene på riks- og fylkesveiene.

Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier
Kø på E16 ved Evanger i 2022. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Susann Haukeland Børnes
Susann Haukeland Børnesmåndag 27. nov. 2023 09:14

NAF har regnet ut hva det vil koste å sikre de 10 mest rasfarlige strekningene på riks- og fylkesveiene.

Samlet er kostnaden 14,2 milliarder, fordelt med 8,7 på riksveier og 5,5 på fylkesveier.

– Det haster å sette i gang skredsikring av flere strekninger, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, i en melding i dag.

Mange av de mest rasfarlige veiene ligger i Vestland fylke, viser NAFs oversikt.

Totalt vil det koste rundt 95 milliarder å sikre alle skredpunkt med høy og middels faregrad på veiene.

NAF har hentet ut tallene fra Statens vegvesens oversikt over skredpunkt som er levert til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan.

– Mange av de mest skredfarlige strekningene er i Vestland fylke, spesielt på riksveiene. Dette er veier der faren for ras er høy, og hvor en hendelse kan få store konsekvenser, sier Handagard.

200 strekninger med høy fare

Også i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal er behovene for skredsikring store.

Skredpunkt på veinettet blir gradert etter såkalt skredfaktor, som er en beregning av sannsynligheten for at det går ras og hvilke konsekvenser et ras kan få, ut ifra trafikkmengde, mulighet for omkjøring med mer.

– Dette er bare toppen av isfjellet. På riksveiene er det 78 steder med høy skredfaktor, og på fylkesveiene er tallet 123. I tillegg kommer en rekke steder med middels eller lav faregrad, der det fortsatt er behov for tiltak, sier Handagard.

Mer midler til skredsikring

På mange av de farligste trekningene trengs det tunell eller ny trasé for å sikre veien.

Dette er store og kostnadskrevende tiltak. NAF mener satsningen på skredsikring må økes betydelig, slik at man kommer i gang med planlegging på flere av disse strekningene.

– I tillegg til de store investeringene som trengs på noen av de mest rasfarlige strekningene, er det mye som kan gjøres med mindre tiltak. Varsling, sikring av terrenget og andre utbedringer kan gjennomføres relativt raskt, om midlene kommer på plass, sier Handagard.

Bakgrunn

De ti skrekningene med høyest skredfaktor, på riks- og fylkeveier. Tall hentet fra Statens vegvesen.

Riksvei (rangert etter skredfaktor)
Vestland Rv 13 Kvassdalen (5,84) Terreng 270 millionar
Vestland Rv 13 Osgjelet (5,55) Tunnel 330 millionar
Vestland Rv 5 Skredvikja (5,29) Tunnel 2970 millionar
Vestland E16 Vaksdal (5,25) Drift skred anlegg 0,5 millionar
Vestland Rv 13 Byrkjenes (5,18) Ny veg i dagen 240 millionar
Vestland Rv 15 Grasdalen (5,09) Tunnel 4100 millionar
Vestland Rv 13 Øvre Lonevatn (5,01) Overbygg 160 millionar
Vestland Rv 13 Ygningsdalshamrane (4,97) -
Totalt anslått kostnad for riksvei: 8 691,50 millionar

(Tal for totalt anslått kostnad inkluderer to delar av E 10 i Nordland)

Fylkesvei - oppdatert etter skredfaktor (høy) Fylke Vegnr/Skredpunkt Faktor Tiltak Anslått kostnad
Vestland Fv 5744 Navelsakerstranda (6,74) Tunnel 676 millionar
Vestland Fv 613 Gaularfjellet (6,52) Vinterstenging 0 millionar
Vestland Fv 5723 Merkingsgjølet (6,32) Aut. varsling 5 millionar
Vestland Fv 5625 Skjerdalsberget (5,84) Tunnel 420 millionar
Vestland Fv 5724 Heimefonna (5,72) Varslingsanlegg 5 millionar
Vestland Fv 49 Snauhaugtunnelen (5,42) Tunnel 2919 millionar
Vestland Fv 49 Tokagjeltunnelen (5,36) Tunnel (sjå over) 0
Totalt anslått kostnad for fylkesvei: 5 535 millionar

(Tal for totalt anslått kostnad inkluderer tre ulike delar av fylkesveg i tre andre fylke; Nordland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark)

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.