Meining | 16. mars 2024

Vinmonopolet til AMFI Os vil bremse handelslekkasjen

KRONIKK: Når politikerne skal avgjøre om de vil godkjenne Vinmonopolets søknad om å flytte til AMFI Os, må ikke plasseringen få overskygge det denne diskusjonen bør dreie seg om.

Vinmonopolet til AMFI Os vil bremse handelslekkasjen
Kenneth Smørdal. (Foto: Susann Haukeland Børnes)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 16. mars 2024 09:00

Dette må handle om hvordan vi skal demme opp for økt handelslekkasje, endre kundenes handlemønster, sikre arbeidsplasser og legge til rette for lokal verdiskaping.

Det er med stor glede at vi i AMFI Os har inngått kontrakt med Vinmonopolet.

Vinmonopolet er tydelig i sin innstilling om at AMFI Os vil være det best egnete stedet for et Vinmonopol i fremtiden. Denne etableringen vil være en viktig og nødvendig del av handelsfellesskapet på senteret. Etableringen vil ikke bare styrke senterets posisjon, men være en nøkkelfaktor for å motvirke handelslekkasjen, og dermed bidra til økt lokal verdiskaping i Os.

AMFI OS har vært den største handelsaktøren på Os siden etableringen i 1988.

Gjennom langsiktig arbeid har vi utviklet en god og variert butikkmiks, flere serveringstilbud, et bredt spekter av helsetilbud og blitt et naturlig samlingspunkt for mange av kommunens innbyggere.

Senteret har nå 47 leietagere, hvorav 27 av disse bedriftene er lokalt forankret i Bjørnafjorden kommune.

Det er kanskje mange som ser på driften av vårt lokale kjøpesenter som et fellesskap med næringsaktører som klarer seg godt både i gode og dårlige tider. For øyeblikket opplever handelsstanden i hele Norge krevende tider.

Dyrtid med økte renter, svekket kronekurs og redusert kjøpekraft merkes selvsagt også på vårt lokale kjøpesenter. Men det er ikke dette alene som nå bekymrer de over 300 arbeidstakerne som har sitt daglige virke på senteret.

Vi må demme opp for den økende handelslekkasjen. De siste årene har vært utfordrende sammenlignet med øvrige kjøpesentres utvikling i regionen.

Mens andre sentre i regionen har opplevd positiv vekst i besøkstall, har AMFI Os en nedgang på hele 7 % fra 2019 til utgangen av 2023. Til sammenligning har Amfi Nesttun hatt en økning på 2 %, Lagunen 36 %, og Olav Thon-sentrene i regionen har hatt en økning på 13 % i samme periode.

Nedgangen i besøkstallet på AMFI Os kommer som en direkte konsekvens av åpningen av den nye vegen mellom Os og Bergen i 2022.

Den nye veien har gitt kommunen en befolkningsvekst, noe som er positivt, men dessverre har den nye veien vært en byrde for butikkene på senteret. Etter at veien ble åpnet, har vi opplevd en økende handelslekkasje. Reisetiden til Bergen kommune er blitt betydelig kortere, og siden man nå kan kjøre direkte inn i tunnelen, er det ikke bare osingene som trekker over kommunegrensen, men vi opplever også at vi nå har færre besøkende fra de omliggende kommunene.

Den største handelslekkasjen kommer av at Norges største kjøpesenter, Lagunen, nå er kun en 12 minutters kjøretur fra Os.

Vi forventer at denne konkurransen vil øke i tiden som kommer, ettersom Lagunen nå utvider med ytterligere 15.000 kvadratmeter, som skal stå klar i 2025.

For å møte konkurransen har AMFI Os jobbet aktivt med å styrke vår posisjon som et nærsenter i bygden. Vi har utvidet åpningstidene, hatt stort fokus på gode tilbud, intensivert markedsføringen, arrangert enda flere gratis aktiviteter, oppgradert fellesarealene og fokusert på å videreutvikle den gode servicen som vi er stolte av å tilby våre kunder.

Det viktigste tiltaket for å øke attraktiviteten til senteret er likevel å styrke butikkmiksen.

Siden september 2021 har AMFI Os, sammen med våre leietagere og i tett dialog med Vinmonopolet, arbeidet for å kunne tilby Vinmonopolet en optimal løsning og plassering på senteret.

Hvordan kan kommunen best utnytte Vinmonopolets beliggenhet?

Dagens beliggenhet av Vinmonopolet styrker i veldig liten grad noen av handelsaktørene i bygden, og det er derfor særdeles viktig at politikerne på torsdag, når de skal bestemme den fremtidige plasseringen av Vinmonopolet for de neste 10-12 årene, tar inn over seg hvordan plasseringen kan bidra til økt handel i kommunen, bidra til å sikre flest mulig arbeidsplasser og gjøre handel på Os attraktiv for både nyinnflyttede og veletablerte osinger.

Noe av det mest krevende innenfor butikkdrift og merkevarebygging er å endre publikums handlemønster.

Ved å etablere Vinmonopolet på AMFI Os, har vi en gylden anledning til å endre handlemønstrene til mange av bygdens innbyggere, som nå foretrekker å legge handleturen til den andre siden av kommunegrensen.

Vi vet at dagens kunder forventer en effektiv handleopplevelse og ønsker å finne alt de trenger på ett sted. Ved å integrere Vinmonopolet i senterets butikkmiks, kan vi tilby en komplett 'one-stop-shop' som er tilrettelagt for en effektiv handletur med alt under samme tak.

Dette tiltaket er spesielt viktig for å styrke helgehandelen og ikke minst for å endre handlemønsteret til de mange innbyggerne i Os som jobber i Bergen. Vi vet at denne gruppen ofte foretrekker konkurrerende sentre fordi de tilbyr Vinmonopol sammen med annen handel.

I lys av de utfordringene og mulighetene som jeg her har nevnt, står vi som bygd ved et viktig veiskille for den lokale handelsstanden.

Ved å innfri Vinmonopolets ønske om å flytte til AMFI Os, tar vi et avgjørende skritt mot å demme opp for en økende handelslekkasje, styrke den lokale handelsstanden og sikre lokale arbeidsplasser.

Dette vil ikke bare være en investering i handelsfellesskapet på AMFI Os, men for hele handelsstanden i bygden vår.

Til slutt oppfordrer jeg alle til å støtte den lokale handelsstanden ved å handle lokalt, både på Osøyro og på AMFI Os, og dermed bidra til å styrke den lokale verdiskapningen i bygden vår.

Kenneth Smørdal
Senterleder, AMFI Os

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.