Statens vegvesen var på Halhjem og i Hjellemarka (bildet) i går. (Arkivbilde: KVB)
Statens vegvesen var på Halhjem og i Hjellemarka (bildet) i går. (Arkivbilde: KVB)

17 manglar på 25 kontrollerte bilar

Statens vegvesen hadde to kontrollar i Os i går.

Kjetil Vasby Bruarøy
14. februar 2020 - 9:31

Torsdag ettermiddag og kveld hadde Statens vegvesen trafikkontroll på Halhjem og i Hjellemarka på E39 i Os.

– Vi kontrollerte både lette og tunge køyretøy. 33 bilar blei stoppa, 25 av desse tok vi ein nærmare sjekk på, skriv Knut Namtvedt Sylta i rapporten. 

10 køyretøy fekk skriftlege manglar grunna blant anna feil med lys, manglande skjerming av hjul. Fleire av desse fekk også krav om etterkontroll hos ein godkjend verkstad eller hos Statens vegvesen.

Det vart gitt tre gebyr for manglande kjetting, og to skriftlege og ei muntleg åtvaring for brot på køyre- og kviletidsbestemmelsane.

– I tillegg blei det to bruksforbod, det eine grunna manglande lastsikring, det andre for ikkje å ha medbrakt vognkort på utanlandsk registrert semitrailer. Denne føraren fekk òg 500 kroner i gebyr.

– I tillegg tok me nokre stikkprøvar på beltebruken i buss, og informerte rundt dette. Bruken kunne absolutt vore betre.

Les meir om

Lokal Politi