Val 2023 | 30. mai 2023

18 av 23 lister godkjent til fylkestingsvalet

Det kom inn 23 listeforslag. Fire av dei vart ikkje godkjende, og eitt vart trekt tilbake.

18 av 23 lister godkjent til fylkestingsvalet
I 2019 hadde du 17 lister å velja mellom på fylkesnivå, i år har du 18. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 30. mai 2023 11:16

Fylkesvalstyret godkjente i dag 18 lister til fylkestingsvalet til hausten, opplyser Vestland fylkeskommune.

Det kom inn 23 listeforslag. Fire av dei vart ikkje godkjende, og eitt vart trekt tilbake.

Ved valet for fire år sidan vart 17 lister godkjende.

Fylkestinget i Vestland har 65 representantar. I år er det til saman 855 kandidatar på dei 18 godkjende listene.

Godkjende lister

Desse 18 listene er godkjent (i alfabetisk rekkefølge):

Arbeidarpartiet
Bergenslisten
Folkestyrelisten
Folkets Parti
Fremskrittspartiet
Høgre
Industri- og næringspartiet
Konservativt
Kristeleg Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet Dei Grøne
Norgesdemokratene
Partiet Sentrum
Pensjonistpartiet
Raudt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre

  • Oversikt over alle partilistene finn på på vlfk.no

Ikkje godkjende

Fire lister vart ikkje godkjende fordi dei ikkje oppfylte krava i vallova. Dei er

Alliansen – Alternativ for Norge
Generasjonspartiet
Innovasjon- og teknologilisten
Kystpartiet

Årsaka til manglande godkjenning er at partia ikkje greidde å samle nok underskrifter.

Det er krav om 500 underskrifter av personar som har røysterett ved valet i Vestland for parti som fekk mindre enn 5000 røyster ved førre stortingsval eller mindre enn 500 røyster i valdistriktet.

Til listeforslaget frå Kystpartiet hadde også det utøvande organet til partiet innvendingar mot listeforslaget.

Tilbakekalt

Eitt listeforslag vart trekt tilbake av listeforslagarane: Det er lista til Folkepartiet.

Endra namn

Til fylkestingsvalet har tre parti endra namn sidan valet for fire år sidan. Det er:

Demokratene er blitt til Norgesdemokratene

Folkeaksjonen Nei til meir bompenger er blitt til Folkets parti

Partiet De Kristne er blitt til Konservativt

Nye parti

Fire nye parti stiller liste ved valet. Det er:

Bergenslisten
Folkestyrelisten
Industri- og næringspartiet
Partiet Sentrum

Stiller ikkje liste

Tre parti som stilte liste ved valet for fire år sidan, stiller ikkje liste i år. Det er:

Helsepartiet
Norges Kommunistiske Parti
Piratpartiet

Valdag

Valdagen er måndag 11. september. I enkelte kommunar også søndag 10. september.

Førehandsrøystinga startar 10. august og varer til 8. september.

Det er høve til å røyste på helse- og omsorgsinstitusjonar. Du kan og søkje kommunen din om å få røyste heime.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.