Lokal | 21. nov. 2011

Årets klimatiltak

ZERO-konferansen i Oslo: Os kommune og Oseana blei i kveld kåra til årets lokale klimatiltak.

Andris Hamremandag 21. nov. 2011 20:06

Under ZERO sin store klimakonferanse på Gardermoen, der blant anna eks-guvernør i California Arnold Schwarzenegger heldt innlegg, blei Os kommune og Oseana kåra til årets lokal klimatiltak i kommunane.

– Det var fantastisk gøy og ei ekstremt rosande omtale frå juryen, fortel ordførar Terje Søviknes til Midtsiden.

Arnold imponerte

Det er rundt 1000 deltakarar og fleire internasjonale foredragshaldarar på konferansen. Schwarzenegger heldt dagens hovudinnlegg.

– Det var ein tale eg kjem til å hugsa lenge. Han var meir reflektert enn eg hadde trudd og svært flink til å kommunisera bodskapen sin, seier Søviknes.

Os var i konkurranse med Elverum (ENØK i kommunale bygg), Røyken (Jordvarmesentraler), Trondheim (kollektivsatsingen i Trondheim) og Asker (LED-lys i vegbelysingen).

– Men juryen sa dei aldri var i tvil, Oseana var det mest konkrete og grensesprengande i juryen sine auge.

I følgje Nationen.no skriv juryen i si grunngjeving at Oseana er et dristig og nyskapende forbildeprosjekt med sterk signal- og overføringsverdi, hvor solcelleteknologi og arkitektur er koblet på sammen på en ny måte. I tillegg til at det ser pent ut er behovet for tilført energi redusert med 65 prosent.

Saknar Kragseth

Søviknes reiste åleine frå Os til konferansen. Men det var ein han gjerne skulle hatt ved sida si i dag.

– Konsulent Geir Kragseth, som var leigd inn tidleg i Oseana-planlegginga, var mannen som sto i bresjen for at Oseana skulle ha eit sånt fokus på energi. Han sto også for mykje av det praktiske forarbeidet, blant anna ved å setja oss i kontakt med solcelleleverandørane.

Men Kragseth gjekk bort i siste del av byggeperioden. Ein svulst i hjernen kosta han livet i 2010, men han fekk besøkt byggeplassen rundt to veker før han døde.

– Tankane mine går til Geir og familien hans i kveld, seier ordførar Terje Søviknes.

Grunngjevinga då Os blei nominert var:

Kort beskrivelse av prosjektet:
Oseana, Norges første kombinerte kunst- og kultursenter, åpnet 17. juni 2011 på Mobergsneset i Os kommune. Senteret har landets desidert største solcellepanel på 463 m2, og kombinert med varmepumper til sjø reduserer dette energibehovet med ca 2/3 (fra 1 125 000 kWh til 430 000 kWh pr år). For første gang i Norge er også solcellepanelet en integrert del av hele designet/arkitekturen til bygget —opprinnelig ytterkledning i front av bygget er erstattet med solcellepanel.
I byggekomiteen ble det vedtatt at prosjektet skulle ha tre hovedfokus i byggefasen;Energieffektivisering, Universell utforming og Logistikk. Argumentasjonen knytt til energieffektivisering har vært todelt. Et energieffektivt bygg gir lavt energiforbruk og dermed lavere driftskostnader. Like viktig for Os kommune har det vært at et signalbygg som Oseana skal speile den tid det er bygget i med energi- og klima som et av de viktigste debatt-tema. Prosjektet er et Offentlig-Privat-Samarbeid.

Vurdering:
Dette er et godt forbildeprosjekt med betydelig signal- og overføringsverdi ved at solcelleteknologi og andre energisparende løsninger er en integrert av byggets arkitektur.

Prisen blir delt ut av KS i samarbeid med Zero Emission Resource Organisation (ZERO), ein uavhengig, ideell stiftelse som jobbar for å begrensa dei menneskeskapte klimaendringane.


Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.