Lokal | 07. mars 2019

Åsen - Helleskaret: Er i rute - manglar pengar

No må Os kommune drøfta spleiselag med grunneigarane éin gong til.

Åsen - Helleskaret: Er i rute - manglar pengar
Cirka 150 meter av Åsen - Helleskaret er ferdig. No kjempar Os kommune for å få resten ferdig samtidig med E39 i 2020. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 07. mars 2019 14:45

Bildeserie:

PBU sa i dag ja til å legga områdeplanen ut til offentleg ettersyn. (Skisse: ABO/Os kommune)
PBU sa i dag ja til å legga områdeplanen ut til offentleg ettersyn. (Skisse: ABO/Os kommune)
Brua over Lyseklostervegen, og fylkesveg inn til Endelausmarka, er ferdig. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Brua over Lyseklostervegen, og fylkesveg inn til Endelausmarka, er ferdig. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Rådmann Fotland orienterte om status. (Foto: KOG)
Rådmann Fotland orienterte om status. (Foto: KOG)
Målet er å få vegen til Helleskaret og kryss mot Drange ferdig til 2022. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Målet er å få vegen til Helleskaret og kryss mot Drange ferdig til 2022. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
1 av 4

Fylkesvegen frå komande E39 og Lyseparken til Åsen og Lyseklostervegen er for lengst ferdig, men siste stykket, frå Åsen til Helleskaret, ved kryss mot Drange, står igjen.

Vegen var i utgangspunktet del av E39 Svegatjørn-Rådal, men blei tatt ut av prosjektet for å få prisen ned og prosjektet gjennom i Stortinget. Målet er framleis å få siste del av fylkesvegen ferdigstilt samtidig som E39, i 2022.

I juni 2016 godkjente fylkestinget finansieringsløysing med spleiselag på 61 millionar kroner inkludert mva, men i juni 2017 blei opsjonen med Veidekke kansellert. Ny pris var «vesentleg høgare».

Os kommune bestemte seg for å laga områdeplan. I dag sa eit samrøystes plan- og bygningsutval ja til å legga planen ut på høyring.

Utfordringa er at vegen ikkje er fullfinansiert.

Frå 2 til 6 avkøyrslar

I dag er berre rundt 150 meter av Åsen-Helleskaret ferdig. I ny områdeplan er det mindre behov for fyllmasser.

– Den gir også enklare bruk av områda langs vegen, med 6 avkøyrslar, mot tidlegare 2.

Det er fleire næringsområde langs vegen, og komande bustadareal til 1000 til 2000 hus.

• Fartsgrensa er ikkje lenger venta å bli 80 km/t, men 60 km/t.

• Arkeologar ved Hordaland fylkeskommune har vurdert området. Det er ikkje gjort funn av automatisk freda kulturminne eller nyare tids kulturminne i området.

• Grunna forventa trafikkmengd er alle kryssa utforma med venstresvingefelt.

Sjå områdeplanen med tilhøyrande dokument på oskommune.no.

Nytt spleiselag?

Målet no er å få vegen ferdig regulert til årsskiftet 2019-2020. Då må finansieringsplan vera klar, og bli godkjent, i møte i fylkestinget i juli i år.

– Derfor har vi kalla 14 grunneigarar og interessentar i området til drøfting 14. mars, sa rådmann Christian F. Fotland i dagens møte.

Opprinneleg har fylkeskommunen vedtatt å bidra med 17 millionar kroner, Os kommune med 34 millionar kroner.

– Dette er ikkje nok. Når vi har meir presise kalkylar på kva vegen vil kosta, skal vi legga desse fram for formannskapet.

Os kommune skulle legga ut for 2/3 av kostnaden, mens tiltakshavarar seinare skulle inn med 40.000 kroner per bustadeining dei får rammeløyve på, ein sum som med åra (2000 x 40.000 = 80 millionar) kan gjera at Os kommune får tilbake meir enn dei har lagt ut på ein ny fylkesveg.

– Med spleiselag har Os kommune avansert i køen, opprinneleg låg ikkje denne fylkesvegen i planane før etter 2035. Men det er mogleg at 40.000 per eining blir for lite, seier Fotland, spent på neste møte med grunneigarane.

Midtsiden samleside: E39 Svegatjørn - Rådal

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.