Lokal | 26. mars 2019

Åsen - Helleskaret: Svarfristen er ute

Sånn er status i tilbakemeldingane frå grunneigarane på nytt spleiselag.

Åsen - Helleskaret: Svarfristen er ute
Krysset i Åsen. Målet er at du i 2022 ikkje berre kan ta til venstre til E39 og Lyseparken, men til høgre, til Helleskaret og Drange. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 26. mars 2019 10:31

Spleiselag mellom Hordaland fylkeskommune, Os kommune og grunneigarar med utbyggarar var på plass i juni 2016, men i juni 2017 blei opsjonen med Veidekke kansellert.

Prisen blei høgare enn venta, og Os kommune bestemte seg for å laga områdeplan inkludert ny teikning av vegen mellom Åsen og Helleskaret.

Torsdag 14. mars hadde Os kommune møte med 12 av 14 grunneigarar for å diskutera spleiselag med nye vilkår.

Desse fekk frist til fredag 22. mars med å svara på om dei framleis er positivt innstilte til å forma eit spleiselag.

– Gledeleg respons

Rådmann Christian F. Fotland fortel at dei fleste har svart.

– Det er éin som ikkje har svart, og vi jobbar i dag med å koma i kontakt med vedkomande.

Blant dei som har svart er det òg berre éin som er noko avventande.

– Vi vil i dialog med vedkomande. Det er mogleg at noko av informasjonen vi har kome med har vore uoversikteleg. Dei som sit på LNF-område, for eksempel, vil ikkje få kostnadar med å takka ja til å vera med, før ei eventuell omregulering og verdiskaping av delar eller heile området.

Transparent prosess

Vidare prosess er individuelle møter med kvar grunneigar eller tiltakshavar. Desse skal bli gjennomført i neste veke.

– Målet med dei individuelle møta er å bli kjent med kvar enkelt sin eigedom, planane deira og kva behov dei har.

– Vil det bli mogleg å forhandla seg fram til spesialavtalar for enkelte aktørar?

– Utgangspunktet vårt er at det skal vera likt for alle. Om det er heilt tydeleg at enkelte bør få ein justert avtale, vil dette vera transperent og ope for alle dei andre aktørane. Ingen skal gå å lura på om dei drar ein tyngre del av kostnaden eller har fått ein dårlegare avtale enn andre.

Etter individuelle møter skal det formast avtalar. Målet er å få signert desse i veka etter påske.

Må ha alt klart til juni

Kommunen har håp om at den tredje parten i spleiselaget, fylkeskommunen, står fast på å ta ein tredel av kostnaden.

Men då må dei ha ein ny politisk sak opp til fylkestinget i juni i år.

Om alt går slik kommunen ønskjer kan fylkesvegen framleis stå klar samtidig som E39 Svegatjørn-Rådal i 2022.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.