Jonathan Dyrstad er nøgd med no å få visa alle dei 15 Askeladden-modellane utstilte under tak i gamlefabrikken. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Jonathan Dyrstad er nøgd med no å få visa alle dei 15 Askeladden-modellane utstilte under tak i gamlefabrikken. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Askeladden opnar stor utstilling i Askvik

Permanent «båtmesse»: – Endeleg får vi vist alle modellane våre året rundt, seier Jonathan Dyrstad.

Kjetil Vasby Bruarøy
15. april 2018 - 10:02

År etter år har Askeladden Boats gjort seg flid med å bygga praktisk og innbydande stand på ulike messer i Norden. Det skal dei halda fram med, sjølv om dei no får ei like fin utstilling på heimebane.

– Uansett kor fine brosjyrar og heimesider du har så ønskjer kundane naturlegvis å sjå båtane. Vi har utvida til tre brygger, og har stort sett dei fleste modellane klare til prøvekøyring, men det har òg sin verdi å sjå båtane på land, under tak, seier Jonathan Dyrstad.

Nytt liv i gamlefabrikken

Etter finanskrisa i 2008 blei det omstart og utanlandsflytting av Askeladden-produksjonen. Administrasjonen blei verande i fabrikklokalet, som no er eigd av Mons Tore Lyssand, men i 2013 blei det meste flytta ned der alt starta i 1911, ved butikken og verkstaden ved sjøen.

– Vi har delvis blitt verande her oppe, men mottak, lagring og vinterlagring både utandørs og inne.

– Men no har vi leigd endå ein del av fabrikken, og eg har saman med fleire kollegaer jobba dugnad på kveldstid og i helger for å rigga utstillinga.

– Det har kosta, både i kroner og innsats, men det er heldigvis ikkje noko som skal riggast ned igjen etter fire dagar, slik det er på messene.

– Også båtane kostar, er det ei stor investering å ha 15 båtar ståande på denne måten?

– Det er store verdiar, men det er ei salsutstilling. Derfor står båtane på hjul. Det skal vera lett å trilla dei ut for levering til kunde. Vi får dessutan nye modellar frå år til år, så utstillinga vil endra seg noko. Men vi ønskjer heile tida å ha alle aktuelle modellar utstilte.

Tidlegare var det montering og samansetjing i den 750 kvadratmeter store hallen. No er den rydda og fylt med alle årets 15 Askeladden-modellar - og den første plastbåten Askeladden-grûndarane lagde; «Jonny».

• Les òg: Rørt til tårer over duften av spon (Oselvar og Askeladden saman på messe i Oslo)

Opningsfest - men inga fast opningstid

Laurdag blir utstillinga opna. Askeladden inviterer til fest for heile familien, med hoppeslott og lett servering.

– Korleis skal utstillinga brukast?

– Det blir ikkje faste opningstider, men vi kjem til å annonsera enkelte dagar vi har ope her.

– Samtidig vil utstillinga bli brukt i det daglege. Vegen er kort frå kaien og opp til gamlefabrikken og utstillinga, så vi vil ta kundar med opp her for å sjå.

Lokalet får òg ein praktisk funksjon, no blir klargjering av båtar tatt ved mottak og det blir mindre kamp om plassen nede ved sjøen.

– Det er travle tider vi no går inn i, så då blir den nye organiseringa og utstillinga viktige verktøy for både sal og effektiv kundebetjening, seier Jonathan Dyrstad.