Meining | 06. sep. 2023

Barn, unge, næring, klima og miljø!

DEBATT: I år gir Venstre velgerne i Bjørnafjorden et alternativ til den etablerte politikken.

Ole Reinert Berg-Olsen. (Foto: Bjørnafjorden Venstre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 06. sep. 2023 09:01

Vi gikk inn i valgkampen i vår med et ønske om å være en ny, frisk, konstruktiv stemme. Venstre består av flinke, inkluderende mennesker med et godt hjerte, som er engasjert i kommunen vår og vil det beste.

Denne våren har vi også formet partiet på nytt. Vi har laget et partiprogram som prioriterer barn, unge, næring, klima og miljø. Samtidig er vi opptatt av kvalitet i helse og eldreomsorg, og vi er nytenkende.

Skole, oppvekst, kultur og idrett

Venstre vil beholde nærskolene og vi vil se på alle mulige løsninger for å få dette til.

I steden for nedleggelse kan for eksempel oppveksttun (barnehage og 1-4 trinn), være et alternativ. Om det er mulig - slå sammen to skoler, men beholde begge bygningene i bruk. Venstre vil i det hele tatt gjøre alt for å holde på dagens skolestruktur. Her gjelder det å kartlegge løsningene, få oversikt over besparelser på kort- og lang sikt og ta smarte valg som ikke resulterer i skolenedleggelse.

Det er her din stemme kan komme mest til nytte.

De som vil samarbeide med Venstre må forberede seg på at vi ikke gir oss uten sverdslag for skole og oppvekst.

Om 20 år er vi dobbelt så mange eldre over 80 år enn i dag, viser tall og prognoser fra Statistisk Sentralbyrå.

De som er 10 år i dag må ha lyst til å etablere seg i Bjørnafjorden og bidra til fellesskapet. De skal ta vare på oss - da må vi ta vare på dem nå.

Oppi alt må vi gi fremtiden en kommune som er virkelig god å bo i for alle som stolt kan leve livene sine i Bjørnafjorden kommune - Norges vakreste.

I debatten på Lysekloster skule denne uken, i regi av FAU, stilte partiene opp.

Fra salen kom det spørsmål om hvor KUP-midlene ble av. Sårt tiltrengte midler til gode initiativ innen frivillighet og organisasjonsliv. Jeg tok til orde for hvilken rolle kommunen kan spille når vi skal inn i en periode der økonomien krever nøkternhet. Hvilke alternativ finnes når det ikke er penger?

Av egen erfaring har jeg hatt opplevelsen av at når man søker støtte til prosjekter innen kultur og idrett så gjelder det at kommunen spiller på lag fremfor noe.

Om kommunen ikke har ekstra midler å dele ut, så må en kunne forvente at den bidrar med menneskelige ressurser.

Her åpner det seg muligheter. Det finnes mange allmennyttige fond, sparebanker og private givere som ønsker å dele ut midler til frivillighet, kultur og idrett særlig rettet mot barn og unge.

Kurs i søknadsskriving, prosjektstyring, gode budsjetter og realistiske fremdriftsplaner er noe kommunen bør kunne hjelpe til med. Dersom en frivillig organisasjon kan si at søknaden er bearbeidet kommunalt og har kommunen sin støtte, vil det være tryggere og lettere for et allmennyttig fond å se at midler kommer dit de skal og blir brukt etter hensikt.

På denne måten kan kommunen spille en rolle som gjør at mange organisasjoner kan få mer støtte og navigere tryggere i jungelen av fond, legater og andre, private midler.

Denne uken har jeg også blitt intervjuet av flere ungdomsskoleelever. Aldersgruppen 13-17 er faktisk for lett å glemme.

Det finnes en tid i ungdommen, når kakelotteriet er over og fotball ikke lenger er hovedinteressen, at man tar fatt på et liv som krever mer sosialt og begynner å forme egen identitet.

I de fleste norske tettsteder og bygder er det for få og for lite tilbud til denne aldersgruppen.

Og de er ikke kravstore heller, ofte vil de bare ha et sted å være. Disse er sårbare for eldre som f.eks selger rusmidler, noe som er så altfor tilgjengelig for ungdom og mye mer skjult for voksne nå enn før på grunn av nye kommunikasjonsplattformer på mobil.

Samtidig er de i den alderen der det faktisk ikke er verdens kjekkeste ting å delta på noe som foreldre har organisert og solgt billetter til to uker før. Ungdom er spontandrevet og det skal de være!

Ofte vil de bare henge og like ofte blir de jaget fra kjøpesentere eller skur. Sånn skal det ikke være!

En åpen gymsal og en høyttaler kan være bedre enn ingenting. Ungdomshus, øvingslokaler, en sofa med Playstation etc kan løse mange problemer. De som havner på skråplanet er ekstra sårbare i denne alderen. Lediggang kan føre til frustrasjon og knuste vindusruter. Har man noe å gjøre på, noen å være med og et fristed fra innpåslitne voksne så kan det bety utrolig mye.

Kommunen må hjelpe til med å organisere og ta i bruk sine gratis tilgjengelige lokaler i langt større grad enn i dag. Gode rollemodeller trengs!

Dette er tiltak som ikke trenger å koste så mye, men som er utrolig viktig å ta med i helhetsperspektivet.

I denne valgkampen har fokuset på en økonomi under press tatt mye plass.

Er det ikke penger så er det ikke penger, men det betyr ikke at kommunen ikke skal kunne spille en så konstruktiv rolle som mulig. Det går an å få til nye løsninger, kanskje nettopp når det er lite penger - da kreves det mer av løsningene og flinke folk som gjør en innsats.

Kommunen kan også samarbeide med næringsliv for å aktivisere ungdom, lag og organisasjoner. Jeg tror det er mye velvilje der ute, men det kan organiseres mer aktivt. En god kommune som er i daglig kontakt med alt det gode lag- og organisasjonslivet som finnes kan nå langt. I kommende periode ønsker vi å prioritere barn og unge, kultur og idrett.

Er det ett sted Bjørnafjorden skal være en JA-kommune så er det til de som faktisk representerer fremtiden vår!

Klima, miljø, næring innovasjon og teknologi

Ny teknologi. Jo eldre vi blir jo reddere blir vi for det. Det er menneskelig. Teknologien vi bruker i dag, apper, nettbank, e-post, alt dette ble debattert da det kom. Kan teknologi brukes i kommune-Norge for å spare penger? Vi fant et spennende eksempel.

I Trondheim og et par andre kommuner har de nå tatt i bruk kunstig intelligens som kan forutse sykemeldinger og varsle, se nrk.no

Ved første øyekast er det lett å se ordet «kunstig intelligens» og tenke det er noe vi må holde oss unna.

Men teknologien som nå prøves ut i kommune-Norge kan sørge for at sykefravær blir fulgt opp lenge før de ansatte blir syke.

De ansatte kan slippe å stadig få telefoner om ekstravakter på kort varsel. Fravær kan dekkes inn før noen er vekke fra jobb.

Jeg skal innrømme at det virker ukjent, men hvis erfaringer og resultater tilsier det, skal vi våge og bruke verktøy som kan gjøre livene bedre for ansatte og brukere av kommunale tjenester.

På NASA i Houston står datamaskinene de brukte til månelandingen i 1969. Svære grå bokser fyller en stor hall og kapasiteten er fortsatt bare en brøkdel av dagens smarttelefoner. Kunstig intelligens er fortsatt ikke så mye mer enn en kalkulator, det kan være et effektivt hjelpeverktøy.

Maskinlæring - der teknologien lærer av egen erfaring, er noe annet og det som trekkes frem når folk som Stephen Hawkins advarer mot potensiell destruktiv teknologi.

Når det kommer til klima og miljø lokalt så er kanskje det viktigste vi gjør å spre kunnskap. Dagens unge har det med å blande de to begrepene.

Plastforsøpling er for eksempel i hovedsak et miljøproblem. I den grad plast har noe med klima å gjøre så kan det til og med ha Co2-reduserende effekt fordi det hindrer massivt matsvinn, som et eksempel. Plasthvalen på Sotra er en fantastisk vekker, fordi den mobiliserer oss mennesker til å ta vare på miljøet rundt oss.

Da plast kom på 50-tallet ble det lansert som et superprodukt som aldri gikk i stykker. Nå sliter vi med nettopp det. Det går aldri i stykker og vi har fått nanoplast i blodomløpet vårt uten å ane konsekvensene på lang sikt. Vi ønsker å organisere plastryddeprosjekt i alle friområdene våre. Her kan det offentlige, næringsliv og frivillighet samle kreftene i et kjempeprosjekt som vil bety mye for oss alle.

Klimakrisen derimot, er et problem vi kan jobbe med lokalt på flere måter.

Vi kan ta del i det grønne skiftet, med innovative løsninger på gamle problemer. Skape fremtidens gründere og være med på å omstille energisektoren. Vise til at bærekraftige løsninger kan gi konkurransefortrinn fremfor noe. Vi kan utdanne våre unge til å inneha god kunnskap om hva som faktisk kan motvirke klimautfordringene. Hvordan vi forholder oss til problemet vil jo avgjøre om vi klarer å bidra til å løse det.

En ny, engasjert og pro-aktiv næringsavdeling i kommunen blir viktig for fremtiden vår.

Vi må være så fremoverlente at Lyseparken blir en grønn hub som hele Vestlandet kan være stolt over. Vi trenger å utvikle næring i hele Bjørnafjorden som er fremtidsrettet, nytenkende og viser skaperkraft knyttet til det grønne skiftet.

Vi må koble oss mer på virkemiddelapparatet og være tett på fylkes- og stortingspolitikere for å bli en del av fremtiden. Løfte frem hjørnesteinsbedrifter som FRAMO og hvordan de jobber med bærekraft innen for eksempel kvinneandel i industrien og innovasjon innen energi og maritim sektor.

Alt må imidlertid ikke handle om vekst! Det kan også handle om kvalitet. Vi tror tiden er inne for det.

Arealpolitikk er et annet område der vi vil ha et viktig ansvar for neste generasjon.

I Europa er det bare mellom 1-4 % villmark igjen. Globalt er det bare 23 % villmark igjen og det inkluderer Antarktis.

Resten er dyrket mark eller utbygget. Tenk det!

Vi har fortsatt masse flott natur i Bjørnafjorden og i Norge, men hjelpe så fort det går når utbygging skyter fart. Er ikke mange hager igjen på Osøyro, sånn var det ikke for 20 år siden. Vi må beskytte de arealene vi har igjen.

Jeg var i Nashville for noen år siden. I et privatisert land, i en stat der ingen forstår konseptet allemannsretten en gang. En times kjøring ut fra byen er byens eneste «friområde».

Sjekk reglene i bilde(ne) under:

Bildeserie:

1 av 2

For oss nordmenn er dette langt fra forståelig. Det er ingen natur igjen! Hjorten kom helt opp og var i praksis tam. Sånn skal det ikke være. Et skrekkeksempel, men like fullt et eksempel på hva også vi kan bli hvis vi bygger oss ut av vår egen boble.

Samlet sett mener vi Venstre står for den klart beste, mest helhetlige ideologien lokalt og nasjonalt. Våre flinke folk står klare for å bidra konstruktivt og være en partner med gode idéer, positivitet og velvilje.

Så vi setter stor pris på om du vil gi din stemme til Venstre i år og satse på en grønn, bærekraftig, fremtidsrettet periode for Bjørnafjorden kommune.

Du vil få noen som vil kjempe for nærskolene, oppvekstmiljø, næring, kultur og kvalitet i kommunale tjenester, for ansatte og brukere.

Det skal ikke stå på oss i hvert fall! Vi er klare for å ta i et tak!

Ole Reinert Berg-Olsen
1. kandidat, Bjørnafjorden Venstre

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for berre 145 kr i månaden

Di støtte gir liv til lokalavisa vår. Vi set stor pris på om du hjelper oss å spreia nyheitene!

  • Tilgang til alt innhald
  • Under 37 kr/veka
  • Utan bindingstid
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.