Bedehuset i Hagavik er nesten hundre år gamalt. No er det selt.
Bedehuset i Hagavik er nesten hundre år gamalt. No er det selt.

Bedehuset i Hagavik er selt

Kjøpar har ikkje bestemt kva han vil bruka eigedomen til.

Kjetil Vasby Bruarøy
15. februar 2019 - 10:40

Det snart 100 år gamle bedhuset i Strønevegen er selt til ein investor frå Lønningdal.

Eigedomen blei lagt ut for sal på Finn.no av Eiendomsmegler Vest i desember i fjor. Prisantyding var på rundt 800.000 kroner.

Bedehuset blei selt for 500.000 kroner.

Seljar var Hagevik Indremisjonsforening, kjøpar er firmaet Glass & Tre AS.

– Eit røvarkjøp

Kjøpar er nøgd med handelen, og prisen.

- Nesten to måls tomt med eit solid og bra vedlikehalde bygg, sentralt plassert, kan ikkje karakteriserast som noko anna enn eit røvarkjøp, meiner Rolf Lunde hos Glass & Tre AS.

– Det er mange forsamlingshus og liknende bygg til sals, men problemstillinga til dei fleste av dei er at dei først blir bestemt selt etter å ha stått ubrukt i mange år. Manglande bruk og tilsyn fører ofte til alvorlege skader på bygningane.

Sånn kjøpar har forstått det har bedehuset i Hagavik vore i bruk omtrent til det siste. Kjøpar har heller ikkje konstatert alvorlege manglar. 

– Det gjorde heller ikkje seljar sin takstmann, som sette teknisk verdig på bygg, utan å rekna med tomta, til 1.850.000 kroner, opplyser Lunde.

Kan bli bustad

Kjøpar har ein langsiktig strategi med satsinga, og skal i første omgang gjennomføra ei utvikling av tomtearealet og noko opprusting av sjølve huset.

Førebels er det ikkje tatt stilling til kva som blir framtidig bruk, men Lunde opplyser at Glass & Tre AS vil trø fram med varsame steg og vurderer no fleire alternative bruksområde.

– I dette ligg alt fra ombygging til bustad til forsamlingslokale, eller annan publikumsretta aktivitet.

Ikkje til eige bruk

Glass & Tre AS kjem ikkje sjølv til å ta eigedomen i bruk. Deira verksemd er lokalisert på den sokalla Fabrikkplassen i Lønningdal.

– Her var det opprinneleg ein liten møbelfabrikk som vi kjøpte i 2014, og som Glass & Tre AS i ettertid sjølv har totalrehabilitert.

– I tilllegg til å vera nøgd med fasilitetane på land, har vi ein langsiktig leigeavtale med ein av dei andre grunneigarane i Lønningdal om disponering av eit større kaiareal. Vi bruker kaien i samband med den aktiviteten vår som rettar seg mot bygging av trekaiar og brygger, fortel Lunde.

Les meir om

Næringsliv Eigedom