Politikk | 20. mars 2024

Bjørnafjorden eldreråd deltok på det nye eldrerådskurset

– Vi er noviser alle sammen, så det har vært utrolig nyttig.

Bjørnafjorden eldreråd deltok på det nye eldrerådskurset
Bjørnafjorden eldreråd, f.v.: Sverre Helgeland, Siri Janne Llanos, Elisabeth Farstad (sekretær), Inger Elin Pettersen, Willy Jan Lønne (leder) og Ingemar Helgeland (nestleder). Ikke til stede: Bjørn Sivertsen og Ingrid Øksnes. (Foto: Elena Gonder)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 20. mars 2024 14:17

Pressemelding fra Senteret for et aldersvennlig Norge:

Rundt 100 eldrerådsmedlemmer fra Vestland deltok på det nye Eldrerådskurset i Bergen for å lære om aldersvennlige samfunn og hvordan de kan være gode elde-ambassadører.

Blant deltagerne var Bjørnafjorden eldreråd.

Innbyggarar over 80 er aldersgruppa som har vakse nest mest dei siste 10 åra. Dei frå 70 til 79 vaks endå meir. (Ill. foto frå Luranetunet: Kjetil Vasby Bruarøy)
Les ògFerske tal illustrerer eldrebølga i Bjørnafjorden

Tall og beregninger viser at det vil være flere over 65 år enn under 20 år i Norge i 2030.

Noen av temaene som ble diskutert på Eldrerådskurset i Bergen var sosial inkludering, møteplasser, digital hjelp, transporttilbud og eldre som ressurser. Kurset i Bergen har vært populært og var fulltegnet.

Thomas Flesland. (Foto: Elena Gonder)
Thomas Flesland. (Foto: Elena Gonder)

Thomas Flesland er varaordfører i Bergen og ønsket velkommen. Han la vekt på at eldrerådene er et viktig bindeledd mellom befolkningen og de folkevalgte politikerne.

– Det er veldig bra at vi lever lenger, men det fører også med seg noen utfordringer. Vi politikere setter pris på at eldrerådene er aktive og kommer med innspill og forslag til hvordan vi kan gjøre samfunnet bedre for alle.

– Jeg håper at Eldrerådskurset gjør dere enda mer motiverte og engasjerte i tiden som kommer, sier Thomas Flesland.

Eldrerådene er nye etter valget

Eldrerådet er et rådgivende organ i kommunen og fylkeskommunen, og skal bidra til å sikre bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i politiske saker som gjelder eldre.

Eldrerådene oppfordres også til å ta opp saker på eget initiativ.

Bakgrunnen for etablering av eldreråd er at eldre ofte er underrepresentert i folkevalgte organer.

Eldrerådene velges for fire år av gangen, og etter høstens valg er mange eldrerådsmedlemmer nye i rollen.

Søviknes må «dobla seg», og blir leiar for fleire utval. Her med andre leiarar, som Hoel (PBM), Markhus (kontrollutvalet) og Hesthamar (tenesteutvalet). Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Les ògDei nye utvala: Leiar, nestleiar, medlem og vara

Willy Jan Lønne er ny leder av eldrerådet i Bjørnafjorden. Hele seks av syv medlemmer er nye i eldrerådet etter valget.

– Vi er noviser alle sammen, så det har vært utrolig nyttig å være på Eldrerådskurset. Jeg sitter igjen med mange impulser og ideer til hva vi kan gjøre i Bjørnafjorden.

– Det er viktig for oss å skape kontaktpunkter med den eldre befolkningen vår og at vi klarer å være synlige for de vi representerer, sier Willy Jan Lønne.

Seniorsenter, informasjonsskriv og dream team

Kursdeltakerne fikk også en innføring i hvordan ulike kommuner i Vestland jobber med aldersvennlige lokalsamfunn.

Gretha Ruud fra Abo Plan og Arkitektur og Roald Teigen fortalte om utviklingen av det nye Seniorsenteret på Husnes i Kvinnherad, med boliger tilrettelagt for eldre og med terrasse, felles drivhus og utsikt mot havet.

Gretha Ruud og Roald Teigen. (Foto: Elena Gonder)
Gretha Ruud og Roald Teigen. (Foto: Elena Gonder)

Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm i Bømlo kommune presenterte prosjektet «På dørterskelen».

Det er et pilotprosjekt mellom KS og Posten hvor seniorer får et ukentlig informasjonsskriv om hvilke aktiviteter som foregår i Bømlo-samfunnet.

Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm. (Foto: Elena Gonder)
Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm. (Foto: Elena Gonder)

– Vi håper at informasjonsskrivet kan bidra til å skape tilhørighet til lokalsamfunnet ved at eldre vet hva som skjer, redusere ensomhet, aktivisere eldre fysisk og sosialt i tillegg til de eldre kan følge seg nyttige ved å delta på aktiviteter, sier Jorunn Jacobsen Folgerø-Holm.

Liv Jorun Solstad er prosjektleder for Leve Hele Livet-reformen i Voss kommune presenterte prosjektet «Voss Herad Senior Dream Team».

Voss kommune engasjerer den eldre befolkningen i å pusse opp kommunale leiligheter.

En av pensjonistene som deltok var Josef Czyzycki.

Liv og Josef. (Foto: Elena Gonder)
Liv og Josef. (Foto: Elena Gonder)

Josef og resten av teamet har pusset opp 14 leiligheter så langt, og bidro blant annet til at flyktninger kunne flytte inn raskere.

– Det er flott å være med på dette, og vi ønsker oss enda flere prosjekter. Gruppen vår består av annet en tidligere boresjef i Nordsjøen, noen entreprenører, en sølvsmed og en ingeniør og alle har ønsket å bidra med noe positivt etter at de ble pensjonister, sier Josef Czyzycki.

Nå planlegges det at prosjektet skal utvides til personer som trenger og ønsker arbeidstrening, som skal jobbe sammen med pensjonistene.

Stor satsing på bedre opplæring

Eldrerådene og Pensjonistforbundet har etterspurt bedre opplæring av eldreråd lenge. Det nye eldrerådskurset arrangeres av Senteret for et aldersvennlig Norge, som er en del av Helsedirektoratet.

Kurset består av en digital og en fysisk del, finansieres gjennom Statsbudsjettet og gjennomføres over hele Norge denne våren.

Styret: Ole Lars Strønen og Mette Eliassen er to av sju medlemmar i styret. (Foto: Susann Haukeland Børnes)
Les ògSenioruniversitetet: Årets første studiedag

Wenche Halsen leder Senteret for et aldersvennlig Norge. Hun er glad for at det nå satses på bedre opplæring av eldrerådene.

– Eldrerådene er viktige i lokaldemokratiet, og det flott å se at eldrerådsmedlemmer fra ulike kommuner lærer av hverandre.

– Vi håper at kursdeltakerne reiser hjem med ny giv og gode råd på veien til hvordan de kan bidra til aldersvennlig utvikling og å lytte til eldre i sin kommune, sier Wenche Halsen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.