Lokal | 20. aug. 2020

– Bjørnafjorden kommune vil veksa mest i fylket

... samtidig kjem eldrebølgja.

– Bjørnafjorden kommune vil veksa mest i fylket
Di raude kommunane vil veksa mest dei neste 30 åra. (Kart/tal: SSB.no)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 20. aug. 2020 07:49

I dag kom SSB med folketal for norske kommunar i utgangen av andre kvartal.

Statistikken viser ein svært mager vekst i Bjørnafjorden kommune, ein auke på 10 innbyggarar er, med eitt unntak, den lågaste sidan 2001.

Tysdag serverte Statistisk sentralbyrå befolkningsframskrivingar - med svært omfattande talmateriale og metodar for visuell framstilling.

  • I dette kartet kan du utforska Bjørnafjorden kommune - og andre kommunar

Framskrivingane viser at Bjørnafjorden kommune vil veksa mest i Vestland fylke, framfor Øygard og Askøy.

200 i året - i 30 år

Framskrivingane viser dette:

Innbyggartal i Bjørnafjorden kommune:
2020: 24 908
2050: 30 857

Befolkningsvekst i Bjørnafjorden kommune:
2020-2050: 5.949 personer
2020-2050: 23,9 prosent

Til samanlikning, i prosentvis vekst:
Øygarden: 21,9 prosent
Askøy: 20,2 prosent
Bergen 12,0 prosent
Samnanger 6,0
Austevoll 4,9 prosent
Tysnes 0,1 prosent

Kan flata ut i 2040

Det er teikna ulike scenarie for folkevekst dei neste 30 åra. Tala over er hovudtal, men SSB har òg skissa alternativ med høg eller låg vekst.

Innbyggartal viss høg vekst:
2030 27.887
2040 31.017
2050 33.835

Innbyggartal viss låg vekst:
2030 26.522
2040 27.448
2050 27.677

Med andre ord kan veksten flata ut i 2040 og bli berre 2.700 innbyggarar frå 2020 til 2050.

Dobbelt så mange gamle

Noreg veks, men veksten er svært ujamt fordelt. Byane og områda rundt vil få sterk befolkningsvekst i åra framover, mens mange distriktskommuner vil oppleva ein nedgang i folketallet, skriv Stefan Leknes i SSB.

Samtidig er det venta ei markant aldring overalt, men mest i distrikta.

Distriktskommunane er relativt gamle allereie i dag, under 10 prosent av befolkningen var 70 år eller eldre i dei mest sentrale kommunane i starten av 2020, mens i dei minst sentrale kommunene er over 17 prosent over 70 år.

– Dei minst sentrale kommunane kan koma til å ha over ein fjerdedel som er 70 år og eldre, og i nokre kommunar vil dei eldre utgjera ein tredjedel av innbyggarane, seier Sturla Løkken.

For Bjørnafjorden kommune ser framskrivingane ut til å resultera i dobla andel folk over 70 år til å utgjera litt over ein femtedel av innbyggartalet.

Mengda innbyggarar som er over 80 år er venta å tredobla seg.

Framskrivingar for Bjørnafjorden:

Innbyggarar som er 70 år og eldre
2020: 2 890
2050: 6 498

Andel 70 år og eldre
2020: 11,6 prosent
2050: 21,1 prosent

Innbyggarar som er 80 år og eldre
2020: 948
2050: 3 143

Andel 80 år og eldre
2020-2050: 3,8 prosent
2020-2050: 10,2 prosent

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.