Lokal | 27. jan. 2021

Blir det snart tid for skøyter igjen?

Brannvesenet skal måla isen igjen før helga.

Ulvenvatnet 15. januar. Det er i dag ikkje farbar is på dei vatna kommunen måler. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighonsdag 27. jan. 2021 11:30

Etter ein periode med nesten tjukk nok is, blei isen ved 4 av 5 vatn som brannvesenet måler fredag 15. januar skilta som farbar.

Sidan då har det både regna og vore mildvêr, men denne veka er det på ny minusgradar som pregar vêrbildet.

Ny måling fredag

På Bjørnafjorden kommune sine nettsider står det at siste måling av vatna Ulvenvatnet sør (Moberg), Ulvenvatnet nord (Sigurdsvika), Banktjørno, Gåsakilen og Lekvenvatnet var tysdag 19. januar.

Då blei alle dei kontrollerte vatna rekna som utrygge.

Espen Storum frå Bjørnafjorden brann og redning fortel i dag at brannvesenet planlegg å gjera nye målingar på fredag denne veka.

– Vi planlegg no å ta oss ein runde og sjekka isen på fredag denne veka. Vi vil publisera resultata på kommunen sine nettsider så snart vi er ferdige.

– Fram til dette må eg få understreka at isen ikkje er å rekna som trygg, sjølv om vi no har kalde dagar og netter.

Ressurskrevjande arbeid - vil sjå på andre løysingar

Isen må vera i snitt 15 cm for at Bjørnafjorden brann og redning skiltar isen som farbar.

Storum fortel at det ikkje er «berre-berre» å gjennomføra ein slik kontroll.

– For at vi skal rekna isen som trygg, må 90 prosent av isen ha denne tjukkleiken. Dette inneber at vi fort må bora 10 hol på kvart vatn for å kunna vurdera forholda skikkeleg.

– Det er klart at dette er ressurskrevjande arbeid for oss, samstundes som det er eit viktig arbeid for å sikra at folk ikkje tek seg ut på vatn med utrygg is. Denne kombinasjonen gjer at vi i desse dagar har byrja å sjå på om det kanskje finst andre løysingar på korleis is-målingane kan gjerast i kommunen, utan at store ressursar blir bundne opp frå brann- og redningstenesta.

Storum legg til at det er framleis berre er på Os-sida av kommunen at brannvesenet tek målingar av isen.

– Dette understrekar jo litt av utfordringane vi har med å gjera denne i jobben. I Fusa er det ingen dagtid-beredskap på brannstasjonen, og då er det heller ikkje ressursar til å reisa rundt frå vatn til vatn slik vi gjer.

Vinteren held fram

På vêrmeldingstenesta VG Pent ser det ut til at kulden held fram.

Det er meldt minusgradar kvar dag, så langt meldingane rekk - med unntak av førstkomande laurdag.

I morgon, torsdag, kan det koma glimt av sol, og temperaturen vil veksla mellom minus fem og minus éin grad.

Til fredag er det meldt overskya vêr, og temperaturar rundt null gradar.

Natt til laurdag kan det koma noko nedbør i form av snø, før laurdagen ser ut til å bli ein ganske solrik dag med temperaturar rundt minus éin til minus to gradar.

Dette vêrbildet ser ut til å halda seg godt ut i neste veke.


Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Fra 36 kr/uke
Se priser

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.