Harald Lekven blir uavhengig representant i Bjørnafjorden kommunestyre. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Harald Lekven blir uavhengig representant i Bjørnafjorden kommunestyre. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Blir ikkje varaordførar: Harald Lekven melder seg ut av Sp

– Det er av omsyn til partiet, seier Lekven.

Kjetil Vasby Bruarøy
26. september 2019 - 21:02

Senterpartiet sin ordførarkandidat, Harald Lekven, blir ikkje varaordførar i Bjørnafjorden kommune.

Han melder seg òg ut av partiet, og blir sitjande som uavhengig representant i det komande kommunestyret.

– Men eg føler meg forplikta av programmet eg har gått til val på, og kjem til å vera ein senterpartimann både dei neste fire åra, og truleg etterpå, seier Lekven til Midtsiden.

– Vil ikkje belasta partiet

Søndag 15. september, seks dagar etter valet, blei det klart at fem parti hadde gått saman, at Trine Lindborg (Ap) blir ordførar i Bjørnafjorden kommune, med Harald Lekven (Sp) som varaordførar.

Tre dagar seinare belyste Bergens Tidende Lekven si bruk av sørstatsflagg på bilen sin. «Eit halvrasistisk symbol» sa professor Ole O. Moen til BT. Senterpartipolitikaren svarte at han hadde kjøpt effektane av ein afroamerikanar som sa «it's heritage, not hate», arv, ikkje hat, for han er flagget eit symbol på det noko langsame livet i sørstatane, ein livsstil han har sans for.

Dagen etter, i SakkoSekkStudio med Midtsiden (frå ca 5 minutt ut i sendinga), utdjupa han synet sitt. Han var i samtale etterpå òg klar på at folk kunne gløyma å ringa han for å be han ta flagget av bilen.

– Eg er sta, men eg vil ikkje at det skal gå ut over partiet. Eg kan ikkje venta at dei skal måtta stå og svara for dette. Det blei støy etter BT-oppslaget, no skal dei sleppa den støyen dei får ved å ha meg med på lasset.

Samtidig undra han på om han hadde tillit i heile gruppa av parti han skulle samarbeida med, og kvifor dette oppslaget, om eit tema som var oppe for eit år sidan, kom akkurat no. Bildet BT brukte er dessutan merkt som «privat».

– Var dette noko du vurderte før BT-oppslaget, at det er fleire årsaker?

– Nei, det var ikkje i tankane mine.

Alternativ til ny varaordførar

Sp har med Lekven sin endra status gått ned frå 5 til 4 representantar i Bjørnafjorden kommunestyre. 

Det betyr at valet om varaordførar-rolla står mellom desse kandidatane:
Mikal Leigland
Herborg Irene Borgen Nordtveit
Peter-Hans de Zwarte 
Terje Sperrevik  

– Hadde sett fram til å jobba med Harald

Påtroppande ordførar Trine Lindborg (Ap) seier ho ikkje visste at Lekven ville melda seg ut før ho i går fekk hint om at det kunne skje.

– Eg hadde sett fram til å jobba saman med Harald, men no håper eg først og fremst at han har det bra. Det har nok ikkje vore ei enkel tid, seier Lindborg.

– Samtidig kan eg fint jobba med dei andre i Senterpartiet. Vi har bestemt at dei skal ha varaordføraren, så no er det opp til dei å finna ny kandidat.

– Håper han kjem tilbake

Lokalpartileiar i Senterpartiet, Siren Tømmerbakke, seier dei vil halda fram i same samarbeidsplattform, at dei har folk som kan tre inn i rolla, men at det førebels ikkje er bestemt kven det blir.

– Har flaggsaka vore ei stor belasting for partiet?

– Det blei ein del oppstyr, men det er han som har hatt den største belastinga. Vi har prøvd å støtta han så godt vi kan.

– Vi har halde kontakten, men det kom som ei overrasking då han fortalte oss at han ville trekka seg.

– Korleis er det å mista han?

– Eg føler ikkje at vi har mista han, han gir klart uttrykk for at han står for programmet han har gått til val på. Men vi ville helst sett at vi fann ei anna løysing, og eg håper vi får han tilbake ein gong i framtida.