Blir konsernsjef i BKK

Statoil-direktør Jannicke Hilland får «ny energi» i ny leiarstilling.

Jannicke Hilland frå Os går frå konsernleiinga i Statoil til jobb som konsernsjef for BKK AS. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 25. juni 2015 09:18

Tidlegare denne veka kunne BKK fortelja at Jannicke Hilland frå Os er tilsett som ny konsernsjef etter Atle Neteland, som går av med pensjon seinare i år.

Hilland går frå stillinga som direktør for konserntryggleik og sikring i Statoil.

Bransjar i endring

Hilland, som er sivilingeniør frå University of Manchester, dr. scient frå Universitetet i Bergen og har delfag i strategisk leiing frå Norges Handelshøgskole, blei hausten 2013 del av konsernleiinga i Statoil.

Dette etter fleire år i leiarstillingar i Statoil og Hydro. Men det er ikkje nedgangen i oljebransjen det siste året som er årsak til at ho no skiftar jobb.

– Eg har hatt 17 år i olje- og gassnæringa, og det har vore ei fantastisk tid. Stillinga mi er der framleis, og det har vore nokre interessante og lærerike år, men tida var moden for å prøva noko nytt, seier Hilland til Midtsiden.

– No ser eg fram til å jobba med ei anna form for energi, men likevel i eit selskap som har mykje til felles med Statoil. Begge er teknologi- og produksjonsbedrifter med lange og stolte tradisjonar.

– Begge er også i marknadar i rask endring. Det kjem til å vera etterspurnad etter olje og gass i mange år framover, samtidig vil behovet og fokus på fornybar energi auka.

Verda og Vestlandet

I ei pressemelding seier styreleiar i BKK AS, Oddvar Nilsen, at konsernleiarstillinga hadde mange godt kvalifiserte søkjarar.

– Vi valte den vi meiner er best til å leia BKK i ei tid med raske endringar og store utfordringar, seier Nilsen.

I stillinga som tryggleiksdirektør blei det reising til fleire av Statoil sine installasjonar rundt om i verda.

– I tida som kjem blir det meir tid på Vestlandet for meg, seier Jannicke Hilland.

Ho startar i ny jobb i løpet av hausten, dato er i ferd med å bli avgjort.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.