Arne Bogevik sel Osbuss AS (arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Arne Bogevik sel Osbuss AS (arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Bogevik sel Osbuss AS

Modalen-Eksingedalen Billag AS kjøper Osbuss AS.

Andris Hamre
04. desember 2017 - 19:44

I ei pressemelding måndag ettermiddag kjem det fram at Modalen-Eksingedalen Billag AS (MEB) har inngått avtale med Arne Bogevik som eiger av Osbuss AS om at MEB overtek 100% av aksjane i Osbuss AS frå 1. januar 2018.

Her er pressemeldinga:

«Det er inngått avtale mellom Arne Bogevik som eier av Osbuss AS og Modalen-Eksingedalen Billag As (MEB) om at sistnevnte overtar 100 % av aksjene i Osbuss AS fra 1. januar 2018.  

Overtakelsen inkluderer 92 % av aksjene in City Sightseeing Bergen AS og 33,3 % av aksjene i Bergen Guideservice AS.

Osbuss har 25 busser, 1 VIP bil og 1 Limousine, og vil i 2017 få en omsetning på om lag 30 mill. Selskapet har 34 ansatte, hel- eller deltid.

Modalen-Eksingedalen Billag AS (MEB) driver bussruter på kontrakt med Skyss, gods/lastebiltrafikk og taxi. Blant de største eierne er Vaksdal og Modalen kommuner. Selskapet har om lag 30 ansatte og vil i 2017 få en omsetning på 25 mill.

Osbuss – drift siden 1994

– Osbuss har hatt en rivende utvikling siden jeg startet forløperen til selskapet i 1994, og det er sterke følelser i sving når jeg nå selger selskapet. Konkurransen om oppdragene blir stadig hardere, og kravet til dokumentasjon og administrative systemer blir mer og mer påtrengende.

– Jeg ønsker at Osbuss skal komme inn i en trygg og god fremtid, og slik jeg kjenner MEB gjennom flere års samarbeid, er jeg sikker på at selskapet og de ansatte får en seriøs og god eier, sier dagens eier, Arne Bogevik.

Utfyller administrativ kapasitet

Knut Per Grini, styreformann i MEB uttaler:

– MEB har de siste årene foretatt betydelige investeringer i administrative systemer, og i 2017 ble selskapet ISO sertifisert både innen kvalitet og miljø. Vi har en faglig sterk ledelse, og oppkjøpet av Osbuss gir oss dermed muligheter til å utnytte den administrative kapasiteten som er bygget opp, og som er nødvendig for å tilfredsstille fremtidens krav til transportører.  

Nummer to i det lokale turbussmarkedet

Turbussmarkedet i Hordaland er i dag dominert av Tide som gjennom sine oppkjøp av Turbuss Vest og Bergen Buss Service er den udiskutabelt største aktøren.

– Vår visjon for Osbuss er at vi skal posisjonere oss som en god nummer to i turbussmarkedet i Hordaland gjennom å styrke selskapets profil og kapasitet, fortsetter Grini.  

Miljøfokus

Grini påpeker at:

– Spesielt er vi glade for at Osbuss har vært opptatt av at bussene som går i sightseeingkjøringen i Bergen sentrum har hatt best mulig miljøstandard. For sesongen 2018 forsterkes dette ytterligere ved anskaffelse av enda en ny buss som har de beste miljøkvaliteter som er mulig på det nåværende tidspunktet.

Arne Bogevik fortsetter

Arne Bogevik vil fortsette som daglig leder i Osbuss i en overgangsperiode.

Nils Magne Helle som er daglig leder i MEB vil da overta som daglig leder også i Osbuss, og blir dermed konsernets leder.

Les meir om

Lokal Næringsliv