Meining | 21. juni 2023

Broa over Bjørnafjorden – og verdens dyreste rødvin!

DEBATT: Hva skjedde egentlig?

Broa over Bjørnafjorden – og verdens dyreste rødvin!
Frem til 2013 var et samlet politisk miljø på Vestlandet enige om at man måtte satse på Indre trasé via Fusa for fergefri E39. (Ill: Fra Hordfast sin brosjyre)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 21. juni 2023 07:26

Frem til 2013 var et samlet politisk miljø på Vestlandet, med Øyvind Halleraker og NHO i spissen, enige om at man måtte satse på Indre trasé via Fusa for fergefri E39.

Man måtte for all del ikke gå for «risikoprosjektet» med bro over Bjørnafjorden med ukjent teknologi, men mye heller satse på kjent teknologi.

Forfattar av dette innlegget, Helge Andersen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Forfattar av dette innlegget, Helge Andersen. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Hva skjedde egentlig?

Ifølge en tidligere Stord-ordfører samlet sentrale politikere på Stord seg med næringslivsfolk fra oljenæringen for en hyggelig sammenkomst en fredag i 2012 over en god flaske rødvin.

Da kvelden var ferdig hadde de tegnet en strek på kartet, tvers over Bjørnafjorden, omtrent der fjorden er bredest. Alle var plutselig enige om at man skulle bygge bro over Bjørnafjorden med erfaringer fra oljenæringen og annen næring på Stord.

Nå nærmer prisen for rødvinen seg 2 milliarder kroner – før det er bygget én eneste meter bro. Dette er prisen på utredning og planlegging så langt.

Men jeg er sikker på at den 5-kilometer-lange broen, som ville blitt verdens lengste av sitt slag, aldri blir bygget slik verden er i dag.

Nye magiske tall

I 2013 ble det fremlagt nye beregninger fra Statens vegvesen – og plutselig var kostnaden med Indre trasé like dyr som Midtre trasé med bro over Bjørnafjorden.

Mye av forklaringen var at man for Indre trasé nå hadde lagt opp til doble tunneler og 4-felts motorvei med 110 km i timen. Det er klart slikt er fordyrende.

Samtidig kom nye trafikkberegninger for Midtre trasé som plutselig viste en kraftig økning i ÅDT og dermed økt samfunnsnytte.

Dette var nok til at Regjeringen Solberg i desember 2013 besluttet å skrote Indre Hordfast og heller gå for Midtre trasé.

Jeg mener dette er en av de største skandalene i moderne norsk samferdselshistorie.

Landsdel mot landsdel?

I senere år, både i den offentlige debatten og innen Vegvesenet, er «Hordfast» blitt ensbetydende med gigant broen over Bjørnafjorden – selv om også Indre trasé er Hordfast. Og det var som nevnt det opprinnelige veivalget til Hordfast AS.

I dag blir jeg og andre som jobber for Indre trasé, for å bygge Vestland, hele tiden advart av tilhengerne av Hordfast Midtre trasé om at nå må vi slutte med omkamp om traseen, for da går pengene til Østlandet.

Dette er selvfølgelig helt feil.

Vestlandet får sin del av midlene, om vi bare klarer å prioritere, noe vi dessverre ikke har klart på mange år.

Hordfast – aller sist på prioriteringslisten

Nå nylig la Vestland fylke frem en uttalelse til NTP som var støttet av et stort flertall med blant annet Ap, H, Sp og KrF. Det er imidlertid ulike tolkninger om denne uttalelsen, og da spesielt om hvorvidt den inneholder en prioritert liste over samferdselsprosjekter.

Hordfast-tilhengerne tar denne uttalelsen som en seier, mens flere understreker at Hordfast faktisk står helt sist på prioriteringslisten.

Dette utfordrer jeg fylkesordfører Jon Askeland til å få avklart.

Han er tydeligvis for bro over Bjørnafjorden, samtidig som Senterpartiet både lokalt og regionalt har klare vedtak som støtter Indre trasé. Og det var ikke alle i Senterpartiet på fylkestinget som stemte for den omstridte uttalen til NTP fra Vestland fylke.

På årsmøtet 3.-4. mars 2023 vedtok Vestland Senterparti at vi støtter regjeringens nedskalering av store samferdselsprosjekter.

Vestland fylkeskommune sier «det er vår tur nå». Dette er vel og bra, men det er illusorisk å be om hele 106 milliarder til Vestlandet i neste 6-års periode når vi vet at det maksimalt vil bli brukt 23 milliarder på nye prosjekter i Norge de neste 6 årene. Altså hele 360 prosent mer enn det som vil bli brukt nasjonalt!

Et slikt forslag er direkte useriøst av fylkespolitikerne i Vestland.

Beregningene man helst ikke vil se

Hvorfor har Statens vegvesen aldri gjort nye beregninger på kostnaden av å bygge Indre trasé med 2-felts motorvei?

Det er jo innlysende: De ønsker ikke at svaret skal se dagens lys.

Argumentet er at de skulle spare 15 minutter mellom Stord og Bergen – men dette var med 110 km per time. I dag snakker man om en fart på 90 km/t, og da sparer bilistene kun 8 minutter.

Hvorfor snakker man kun om kostnadene fra Ådland på Stord til Bergen?

Samtidig vet vi at planen er å ferdigstille Bokn–Ådland samtidig som man bygger ny Bømlafjord-kryssing og 4-felts motorvei fra der Rogfast kommer i land og til punktet der Hordfast starter.

Ut fra det jeg kan finne av kalkyler, snakker vi om omtrent samme beløp som Hordfast: dvs. totalt ca. 100 milliarder. Dessverre tilsier all erfaring med store og komplekse vei-prosjekter at prislappen til slutt blir betydelig høyere.

Nye veier gjorde en utredning også på ferjefri E39 fra Stord til Bergen, og de var veldig klare på at de ville jobbe videre med Indre trasé i kombinasjon med E134. Da fikk de grei beskjed fra sine eiere at dette var noe de ikke skulle jobbe med.

Sett gigantbroen på vent

Mitt klare råd til sentrale politikere i Vestland og resten av Norge er; sett broa på vent. Det er uansett ikke midler de neste 6 årene.

Og det er ganske utrolig at man på død og liv skal presse gjennom et prosjekt som både Bjørnafjorden kommune og Bergen kommune er imot. Det er tross alt disse to kommunene som skal ta imot all trafikken fra Hordfast.

Et samlet Arbeiderparti i Vestland – faktisk inkludert kommunene i Sunnhordland – har vedtatt å utrede Indre trasé.

Jeg vil med dette sterkt oppfordre våre folkevalgte politikere om å sette Midtre trasé på pause inntil det er gjort en ny utredning på Hordfast Indre trasé med 2-felts motorvei fra Ådland på Stord til Eikelandsosen og til Svegatjørn.

Samtidig må man se på koblingen mot E134 og ny «arm til Bergen».

Trenger et helhetlig regnestykke

Vi er mange som etterlyser et helhetlig regnestykke med sammenlignbare tall.

Jeg er sikker på at man kan få bygget både fergefri E39 og arm til Bergen for betydelig lavere kostnader enn Hordfast medregnet ny vei mellom Rogfast og Hordfast.

Velprøvd teknologi betyr realistiske budsjetter og langt mindre risiko for skandaløse overskridelser. AS Norge har rett og slett ikke råd til Hordfast Midtre trasé, med all usikkerheten det innebærer.

Med en vintersikker E134 med forgrening til både Haugesund og Bergen som den optimale stamveien mellom Vestlandet og Østlandet, samt ferjefri E39 langs Vestlandskysten, binder vi store deler av Norge sammen på en god og fremtidsrettet måte.

Vestlandet vil da få en formidabel utvikling langs veiene, i motsetning broa som ikke vil bidra med noen utvikling langs veien.

En 4-felts motorvei fra Bokn til Svegatjørn vil gi voldsomme naturødeleggelser. Også av denne grunn vil det være mye bedre med en skånsom 2-felts motorvei basert på kjent teknologi.

Helge Andersen
Bjørnafjorden Senterparti

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.