Bygger bane nummer to

Nore Neset il vil dobla kapasiteten og bygga nytt garderobebygg. Rett før jul sa Os kommune ja.

Her, mellom dagens bane og ungdomsskulen (som blei bygd etter dette bildet blei tatt), vil Nore Neset il bygga garberobebygg og bane nummer to. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 02. jan. 2016 10:54

Nore Neset idrettslag treng auka kapasitet innan fotball og vil utvida med nok ein ellevarbane i tillegg til eit nybygg med garderobar.

– Vi har eit garderobesett i Nore Neset Aktivitetshus, men treng fleire, spesielt nå vi har fått to banar, seier Jan Erik Døsen.

Døsen er leiar for fotballgruppa i idrettslaget og er kjempenøgd med at Os kommune no seier ja.

Leiger areal i 40 år

Eigedomsutvalet i Os kommune behandla søknaden siste veka før jul.

– Vi seier ja til å leiga ut areal mellom dagens bane og den nye ungdomsskulen, seier ordførar Terje Søviknes.

Les òg: Frp klar for utviding på Nore Neset

Avtalen blir for 40 år og idrettslaget får gratis leige mot at skulane og barnehagane får bruka banane gratis i skuletida.

Det planlagte garderobebygget skal koma mellom dei to banane. Her skal det koma to garderobesett (fire garderobar) og utstyrsbod.

Byggestart i år

Jan Erik Døsen seier idrettslaget er i ein prosess med finansiering, men at dei allereie er i hamn med masseutskifting. Her er det blant anna aktuelt å henta massar frå Ohara-prosjektet.

Dei har òg søkt Os kommune om støtte. Kommunen har tradisjon for å gje 500.000 i støtte til bygging av kunstgrasbanar.

– Banen og bygget er to separate prosessar som går parallelt. Vi er godt i gang med finansieringsplanane, som også omfattar sponsorarar og nærmiljø, men har ein del arbeid igjen.

– Bygget er teikna og vi har fått pris. Arbeidet med masseutskifting startar i år. Målet er å ha ny bane og nytt bygg klart i 2017, seier Døsen.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.