Lokal | 18. sep. 2019

Den beste medisinen for eit menneske er eit anna menneske

Os Røde Kors har 30 besøksvener- dei vil gjerne ha fleire.

Den beste medisinen for eit menneske er eit anna menneske
Kjersti Gylløw og Os Røde Kors var på plass under tysdagens Trygg i Os i Oseana. (Foto: Kjetil Osablod Grønvigh) 
Kjetil Osablod Grønvigh
Kjetil Osablod Grønvighonsdag 18. sep. 2019 08:22

I går vart det siste Trygg i Os-arrangementet avvikla i Oseana. Til neste år er det Trygg i Bjørnafjorden som gjeld når kommune og eldreråd inviterer til informasjon, lunsj og kulturell underhaldning for dei eldre.

Ein viktig del av Trygg i Os-arrangementa har vore møte med ulike lag, organisasjonar og foreiningar som har stått på stand i foajeen i Oseana.

Tryggleikssjukepleiar, Bjørg Aspenes Sjøbu, kunne fortelja at det til årets arrangement var venteliste på å få stå på stand.

Alle kan oppleva einsemd i livet

Os Røde Kors var på plass i Oseana i går, og saman med Frøydis Østensen var Kjersti Gylløw der for å fremja Røde Kors si besøksteneste.

– Vi er på plass, både for å verva nye besøksvener, og for å fortelja om kva tenesta kan by på, seier Gylløw.

– Einsemd er framleis er utfordring i samfunnet. Det kan vera at du har eit lite kontaktnetteverk, eller det kan vera at sjukdom eller handikap gjer at du ikkje kjem deg ut så mykje.

Gylløw fortel at einsemd framleis kan vera prega av tabu for nokre, men at Røde Kors opplev at samfunnet vert opnare rundt temaet.

– Det som er viktig å få fram er at einsemd kjenner ingen alder - det er ikkje berre eldre som kjenner på einsemd.

– Besøkstenesta til Røde Kors er eit tilbod for menneske som av ulike årsakar kjenner seg einsame og som ønskjer meir kontakt med andre.

Kan vera ein kopp kaffi eller ein tur

Gylløw seier at det ikkje er talfesta kor mange som er einsame, men at Røde Kors har fleire tusen besøksvener på landsbasis.

– Her i Os har vi om lag 30 besøksvener, men vi har veldig lyst til å få fleire med oss på dette viktige laget.

– Det er ikkje store jobben - alt du treng er litt ekstra tid i kvardagen til å nytta saman med eit anna menneske. Det kan vera å besøka nokon heime, gå ein tur i lag eller gjera ein aktivitet saman.

Vi finn ein match for deg

For å bli besøksven må du vera fylt 18 år, og det er inga øvre aldergrense, seier Gylløw.

– Har du lyst på ein besøksven tek du kontakt med oss. Vi tek då ein samtale med deg og kartlegg kva for behov du har.

– Har du lyst til å bli besøksven er framgangsmåten mykje det same. Vi gjer eit intervju med deg, og basert på dine ressursar og kompetanse, matchar vi deg saman med ein som ønskjer ein besøksven.

Gylløw legg til at som besøksven får du òg førstehjelpskurs som del av opplæringa.

– Vi i Røde Kors tek oss av å førebu deg til rolla som besøksven, og tru meg; du vert sjølv del av eit veldig kjekt og spanande miljø hos oss i Røde Kors.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.