Formannskapet delte tysdag ut éin million kroner i KUP-midlar (foto: Andris Hamre)
Formannskapet delte tysdag ut éin million kroner i KUP-midlar (foto: Andris Hamre)

Desse får KUP-midlar

Formannskapet delte ut éin million til 54 ulike prosjekt.

Andris Hamre
20. mars 2018 - 11:23

I formannskapsmøtet tysdag delte politikarane ut KUP-midlane til 54 ulike organisasjonar og prosjekt. Totalt kom det inn 86 søknadar om støtte.

Arbeidsgruppa, som består av Marie Bruarøy (H), Helge Steinum (Ap) og Laila Reiertsen (Frp), si innstilling gjekk gjennom utan endringar.

– Vi har gått gjennom søknadane og legg fram ei heilheitleg innstilling kor vi disponerar heile millionen. Det er fantastisk gledeleg å motta så mange søknader. Det viser kor stor aktivitet det er i bygda. Vi har særskilt prioritert det som treff barn og unge, og dei litt nye tinga det har vore søkt om.

– I tillegg har vi eindel av desse cupane og ferieaktivitetane som er lagt i forkant eller etterkant av skuleferiane som vi har prioritert. Desse favner breitt, kor mange småsummar.

– Det er mange småsummar, men det viser at det er liv laga for aktivitet i heile kommunen vår, innleia Bruarøy.

Støttar båt

Arbeidsgruppa har òg lagt vekt på dei nye idrettane eller aktiviteter som retter seg mot barn og unge som ikkje har den sama interessa for idrett.

– Vi har satsa litt på dei andre idrettane. Blant anna med å støtta Os Roklubb med å fullfinansiere ein konkurransebåt. Vi har òg lagt vekt på andre aktivitetar som Villmarkssenteret på Haugland og eindel teaterframsyninger og -aktiviteter som er retta mot barn og unge som ikkje ønskjer driva idrett.

Dette blei tildelt:

 

Søkjar:

Føremål:

Tildeling kr:

1

Nore Neset skulekorps

Markering 50-års jubileum

20.000

2

Nore Neset IL

Opningsfest nytt idrettsbygg

10.000

3

Os Barnebokfestival v/Bratlund-Mæland

Os Barnebokfestival

20.000

10

Os Roklubb

Konkurransebåt

80.000

11

Hegglandsdalen IL

Postkassar til turvegar

22.500

12

Søfteland TIL

Inngjerding 3\ar fotballbanar

20.000

13

Søre Neset Handball

Innkjøp mål og ballar

15.000

19

Os Turnforening

Tidtakingsutstyr

20.000

20

Nore Neset skulekorps

Nye instrument/rekruttering

30.000

21

Søfteland ungdomslag

Div.utsyr tilknytta kinorommet

20.000

24

Os skulekorps

Lys til notestativ/nye notestativ

20.000

25

Villmarkssenteret

Oppgradering eksisterande utstyr

50.000

26

Fortidsminneforeningen, Os

Skilting av kulturminner

30.000

27

Foreldrerådet Strøno barneskule

Oppgradere leikeplass

50.000

28

Brendahaugane Grendalag

Fullføring leikeplass

20.000

30

Vågshaugen Vel

Ferdigstilling av uteanlegg

20.000

32

Lysekloster IL

Fotballakademi

10.000

33

Lysekloster IL

Fotballskule 1 veke før skulestart

10.000

34

Lysekloster IL

Lysekloster Framo Cup

10.000

35

Nore Neset IL

Fotballcup

10.000

36

Nore Neset IL

Fotballskule 3-4 dg sommar

10.000

37

Søfteland TIL

STIL Fotballskule påske/haustfer.

7.500

38

Søfteland TIL

STIL fotballcup

10.000

39

Os Fotball

Eat/Move/Sleep Cup

10.000

40

Os Fotball

Fotballfest på Luranetunet

10.000

41

Os Fotball

Rema1000 Fotballskule

10.000

42

Alle fotballklubbar i Os

Jentefotballdagen

10.000

43

IL Øyglimt

Redd Barna Cup 2018

10.000

44

Alle handballkubbar i Os

Guttehandballdagen

10.000

45

Lysekloster IL

Friidrettstevne for barn

10.000

48

Søfteland TIL

Stevner Friplassen

10.000

49

Os Orienteringsklubb

Tur-O-på Øyro

5.000

51

Nore Neset IL

HAFO turnering

10.000

52

Nore Neset IL

Handballcup

10.000

54

Os Svømmeklubb

Osmesterskap

10.000

57

Vidar Bratlund-Mæland

Julehefte til skulane i Os

15.000

58

Os sokneråd

Skapingsdagane

10.000

59

Folkeakademiet i Os

Tilskotsmidlar

15.000

61

Øvreeide Gard

Familiedagar på garden x 3

10.000

62

Os Musikkforening

Samspelhelg for unge blåsarar

20.000

63

Lyshornet skulebrass

Korpstur

10.000

64

Oseana KF

Varga dansekompani

20.000

65

Oseana KF

Oseana Ufest

20.000

67

Det historiske Tunet på Lyngheim

Intimkonsertar

20.000

68

Teaterfrø

Teater / kreativ tekstprod.

30.000

69

Os Kolkogen Speidergruppe

Speidere på sjø

20.000

70

Oselvarverkstaden

Viningsfæring

40.000

72

Os KFUK-KFUM speidere

World Scout Jamboree 2019

20.000

73

Studio Omnia

Musikkteaterforest. - Motstrøm

20.000

74

Studio Omnia

Musikkteaterforest. i barnehagar

50.000

76

History Disposal Unit

Musikk/installasjonsverk Oseana

10.000

79

Os ungdomslag

Dans

10.000

80

Os Roklubb

Treningssamling i Strandebarm

10.000

81

Os Skulekorps

Sommarmusikkskule

20.000

 

 

 

1.000.000

Les meir om

Lokal Politikk