Bogeskyting, med konkurranseutøvar som instruktør, er blant aktivitetane. (Foto: KOG)
Bogeskyting, med konkurranseutøvar som instruktør, er blant aktivitetane. (Foto: KOG)

Det blir «Barnas dag» i år òg

Ventar storinnrykk - er på sponsorjakt.

Kjetil Vasby Bruarøy
07. juli 2020 - 12:59

I fjor tok Øvreeide Gard initiativ til ein feriedag for ungar og familiar som av kva som helst årsak ikkje kom seg på ferie i løpet av sommaren.

– Det kan vera ulike årsaker til det, for eksempel at familien held seg heime fordi det er fødsel på gang. I år er det gjerne endå fleire som er heime, og har lyst på ein lokal feriedag, seier Tore Øvreeide.

I fjor var det 7 påmeldte 5 dagar før start. Årets dato er tysdag 21. juli.

– Vi har plass til over hundre, og kan nok rekna med ekstra stor påmelding i år.

Øvreeide Gard byr ulike aktivitetar, som teikning, tur med hest og vogn, rotur med oselvar, bogeskyting og køyring med modellbåtar. Kanskje kjem det òg fly på besøk.

Det går buss frå Os for dei som ikkje blir køyrd til garden.

Alt er gratis, frå transport og mat til dei ulike aktivitetane.

– I fjor fekk vi 20.000 kroner frå Bjørnafjorden kommune til arrangementet. Frå firma og privatpersonar fekk vi i tillegg spnsa til saman 16.000 kroner, så vi fekk dekka inn kostnadane.

– Kommunen har støtta prosjektet med same sum, og vi håper å få inn nokre private sponsorar utanom. Dess meir som kjem inn, dess meir kan v by på denne dagen.

Les meir om

Lokal Helse Fritid