Meining | 29. juni 2023

Det strir ikkje mot menneskerettane å hevde at det er to kjønn

DEBATT: Eg vonar at Stortinget brukar sunn fornuft og avviser Ap sitt radikale og svært ukloke forslag.

Det strir ikkje mot menneskerettane å hevde at det er to kjønn
Jakob Enerhaug. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytorsdag 29. juni 2023 06:58

Med undring har eg lytta til opptak av kommunestyret 15/6 si handsaming av interpellasjonen til representant Magne Djuvik (uavhengig).

Slik eg oppfatta det prøvde fleire av mine gode politiske kollegaer, heller enn å argumentere saklig mot interpellasjonen, å bygge narrativet at Djuvik sitt forslag både kunne være i strid med Menneskerettane og at det kunne fremje hat, terror og høgreradikalisme.

Det minner om stråmannsargumentasjon heller enn saklig politisk usemje.

I interpellasjonen skriv Djuvik mellom anna:

«Eg vil at kommunen tydeleg anerkjenna naturens to kjønn, og løfte fram skilnaden i dei ulike fasane i livet. Et mindretals subjektive oppleving av kjønnsidentitet skal ikkje sletta ut den allmenne orden og gjerast til norm for det store fleirtalet. Barna i skulen skal ikkje utsetjast for påverknad og ideologi som kan skade deira identitet.»

For meg er det Djuvik skriv sunn fornuft og noko som er heilt sjølvsagt for dei fleste av oss. Det er to biologiske kjønn, mann og kvinne. Djuvik ønskjer, til liks med underteikna, at det er dette ein skal lære borna i skulane våre.

Det at samfunnet lærer og står for at det er to kjønn, mann og kvinne, bryt ingen menneskerettar.

Dei fleste land i verda, inkludert vårt eige, lærer framleis, i samsvar med biologi og naturfag, at det er to kjønn, mann og kvinne. Og det gjer landa utan å bryte med den internasjonale fråsegna om Menneskerettane.

Støre-regjeringa kjempar i desse dagar for å få vedteke eit tredje kjønn, stikk i strid med biologien.

Kommunestyret avviste Djuvik sitt forslag om at undervisning i skulane våre skal være «bygd på fakta, vitskap og biologi, i spørsmål som handlar om kjønn».

Eg vonar at Stortinget brukar sunn fornuft og «fakta, vitskap og biologi, i spørsmål som handlar om kjønn» og avviser Arbeiderpartiet sitt radikale og svært ukloke forslag om, mot naturen, å innføre eit tredje kjønn.

Jakob Enerhaug
1. kandidat, Bjørnafjorden KrF

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Hald deg oppdatert med Midtsiden

Få tilgang til alt innhald frå Midtsiden-redaksjonen. Som abonnent hjelper du oss på veg til å kunna dekka endå meir av det som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Frå 145 kr/md.
Les meir og bestill

Abonnementet blir fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.