Meining | 07. juni 2023

Stigmatiserande svar på fornuftig forslag av Djuvik

Eg vil på det sterkaste oppmode om eit sakleg debattklima.

Stigmatiserande svar på fornuftig forslag av Djuvik
Jakob Enerhaug. (Foto: Privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 07. juni 2023 09:41

I møte med saklege argument og synspunkt frå medpolitikarar, så forventar eg av meg sjølv og andre at vi legg vekt på å framføre våre eigne synspunkt sakleg, også når vi er usamde i det som blir fremja.

Magne Djuvik (uavhengig) har fremja ein interpellasjon til kommunestyret i Bjørnafjorden.

I interpellasjonen foreslår Djuvik følgjande vedtak: «Lærebøkene og undervisinga i skulane i Bjørnafjorden kommune skal vera bygd på fakta, vitskap og biologi, i spørsmål som handlar om kjønn».

Slik eg les dette er det sunn fornuft, og det burde være ukontroversielt at undervisning skal være bygd på fakta, vitskap og biologi.

Som KrF politikar stiller eg meg gjerne bak eit slikt forslag til vedtak.

Eg ser på sosiale media og i lesarbrev at fleire av mine politiske kollegaer brukar rimeleg sterke ord og uttrykk der det synest som målet er å stigmatisere og ta Magne Djuvik og partiet han er medlem i heller enn å sakleg argumentere mot det dei måtte vere usamde i.

Linda Bolstad Strønen, 2. kandidat i Bjørnafjorden Venstre. (Foto: Bjørnafjorden Venstre)
Les ògVi er i 2023!

Ja, eg lurer på kva sterke ord og påstandar som vil bli brukt om og mot meg når eg no skriv dette lesarbrevet.

Eg må innrømme at eg kjenner på uro for i det heile å ytre meg i denne saka. Men dersom ikkje eg som ein førstekandidat gjer det, kven vil då?

Eg vil minne om at i same kommunestyre som interpellasjonen til Djuvik skal leggast fram, så legg ordføraren vår fram ei sak der ho på ein framifrå måte oppmodar alle folkevalde å skrive under på eit valløfte om nettopp å bidra til eit sakleg debattklima.

Ordføraren skriv i sakspapira: «… det er viktig at ein sikrar representasjon som speglar befolkninga i kommunen. Det er difor særs viktig at ein som folkevalgt skal kjenne på tryggleik og ikkje oppleve hets og truslar. Vi har alle eit ansvar for eit sakleg og godt debattklima kor ein greier å skilje sak og person. Skal ein sikra rekruttering til lokalpolitikken så er det viktig at vi som no stiller til val går føre som gode eksempel og rollemodellar.»

Eg vil på det sterkaste oppmode meg sjølv og alle mine medpolitikarar til eit sakleg debattklima der vi følgjer oppmodinga frå ordføraren vår og er nøye på å skilje sak og person.

Husk på at også eg og Magne Djuvik har rett og plikt til å representere synspunkta til våre veljarar.

Jakob Enerhaug
1. kandidat Bjørnafjorden KrF

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.