Lokal | 11. juni 2013

Doktorgrad til Alexander Bergo

Sigbjørn og kona Kari kunne i mai reisa til Hawaii og sjå sonen Alexander Bergo og svigerdottera bli tildelt kvar sin doktorgrad.

Doktorgrad til Alexander Bergo
F.v.: Sigbjørn Bergo, vegleiar dr. Dan Wedemeyer, Viil Lid, Alexander og Kari Bergo. (Privat foto)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøytirsdag 11. juni 2013 19:25

Osingen Alexander Bergo, som fyller 39 år i juni, har budd, studert og jobba på Hawaii sidan 2001.

Les òg: 10 år på Hawaii

Han bur i Honolulu på øya Oahu saman med kona Viil Lid, ei odelsjente frå Numedal han møtte på universitetet i Bergen.

I mars disputerte begge til doktorgrad med to dagars mellomrom, i mai var det overrekking, med mor og far i "salen" utanfor University of Hawaii, det største unversitetet i delstaten.

Framtidsforskning og telekommunikasjon

Alexander har tatt ein "interdisciplinary" doktorgrad som består av kommunikasjon, business, computer-science og informasjon.

– Graden er todelt, den eine med utvikling av ein ny metode for framtidsforskning, den andre med bruk av metoden innan telekommunikasjon og korleis denne kjem til å utvikla seg, fortel Alexander til Midtsiden.

Frå før har han tre mastergradar: Ein i "logic, philosophy and computer science", ein i "information systems" og ein i "business administration". Den første frå Amsterdam.

Viil forska på viktige brukar-roller i sosiale medie og korleis individer i sosiale medier utviklar seg over tid til å spela desse rollene.

– E' du ikkje klok?

Mor og far Kari og Sigbjørn Bergo har besøkt sonen fleire gongar etter at han flytta til motsett side av kloden, seinast då dei feira jul og nyttår saman i overgangen mellom 2011 og 2012.

Denne gong blei det ein meir spontan tur.

– Dei har jo jobba lenge med desse doktorgradane, men då det blei klart at dei skulle disputera i mars, og då dei begge fekk godkjent, ville vi over og få med oss seremonien.

Seremonien, som fann stad laurdag 11. mai, var omfattande og høgtideleg, med tildelingar heile dagen. Men kleskoden var ikkje så formell.

– Eg var jo klar for å ta på meg dress, men då sa Alexander "E' du ikkje klok? Her går vi i shorts og Hawaii-skjorte!".

– Bortsett frå når det er snakk om business er det veldig avslappa kleskode på Hawaii, også på ein seremoni som denne. Også stemninga var veldig uformell, folk jubla, klappa og heia då deira eigne skulle fram og få diplomane sine.

Brunost og multer

Universitetet har 60.000 studentar og seremonien starta med utdeling av dei lågaste gradane frå morgonen av.

– Vi kom om ettermiddagen og fekk med oss talar, song og ei flott tildeling. Etterpå var det fest på ein fotballstadion, og så var det heim til Alexander og Viil, som leiger eit hus på ein ås med fantastisk utsikt over Honolulu og strendene rundt.

– Gjestane var venar og andre som har bidrege til Alexander og Viil si forsking, menyen var norsk.

– Vi må alltid ha med sjokolade, brunost og multer til Alexander, men vi hadde naturlegvis andre norske varer med til denne festen, og til 17. maifeiringa helga etter.

– Veldig fint med besøk

Sjølv er Alexander veldig glad for at mor og far kom over Atlanteren - og Stillehavet.

– Det var fint å ha dei der på seremonien, og at dei kom no når vi var ferdige. Dette er første gong på fleire år at vi har hatt tid til å ha besøk.

Pappa Sigbjørn synest Hawaii er ein flott plass å feriera, når den 25 timar lange reisa er overstått.

– Vi har vore på stranda og hatt fest, både 4. mai, dagen etter at vi landa, og på nasjonaldagen. Og vi har stått med kikkert og sett på når Alexander har drive med kiting. Vi har også vore på fjelltur på Diamond Head, ein fjelltopp bak åsen der dei bur.

Hard jobbing - fantastiske bølgjer

– Som dei fleste doktorgrad-studentar var eg innom en god del forskjellige emner før eg fann ut kva eg ville forska på, seier Alexander.

Han tok eit kurs i framtidsforskning med dr. Dan Wedemeyer, som etterkvart blei vegleiaren hans.

Sidan har det blitt jobb som konsulent og undervising ved universitetet parallelt med doktorgradstudia. Den travle innspurten fram mot "disputas" blei runda av med godkjent doktograd for både han og kona.

– Så no blir det sommarferie?

– Sommarferie? Ha, ha! Det er sommarferie heile året her, og nett no er det så fantastiske surfebølgjer at folk må tilbake til 60-70-talet for å hugsa liknande forhold.

– Kva med framtida? Opnar det seg nye sjansar med ny grad? Blir det meir tid i heimlandet med tida?

– Viil underviser i 75 prosent stilling, eg kjem nok til å trappa ned undervisinga litt.

– Ein del bedrifter har vore involvert i forskinga til doktorgraden. Vi har ein del kundar i konsulent-samanheng, og eg har sett på ein del ting. Men vi har mest lyst til å gjera vår eigen greie, så vi får sjå.

– Når det kjem til Hawaii vs Noreg veit eg faktisk ikkje kva vi kjem til å gjera. Det ideelle ville kanskje vore å bu 50 prosent i Noreg og 50 prosent på Hawaii, seier dr. Alexander Bergo..

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.