Meining | 14. aug. 2023

Eigedomsskatt eller nærskular?

DEBATT: I Bjørnafjorden kommune har vi ikkje råd til å behalde nærskulane våre om vi ikkje innfører eigedomsskatt. Så enkelt er eigentleg valet i år.

Eigedomsskatt eller nærskular?
Asle Olsen. (Foto: Eirin Eriksen Horvei)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøymandag 14. aug. 2023 11:58

Bjørnafjorden kommune er anbefalt av PwC å legge ned seks av nærskulane våre. Utan eigedomsskatt vil det vere umogleg å redde dei fleste, om ikkje alle, desse.

Partia som seier dei ikkje vil ta stilling til dette før utgreiinga er ferdig (etter valet, beleileg nok) kan rekne dei og. Dei veit godt at det er rett og slett ikkje er nok pengar til dette utan høgare inntekter.

Lista med valløfter er lang hos dei fleste partia, men utan auka inntekter kan alt kostar pengar strykast med éin gong. Ja, fleire av valløfta vi les har til og med vi som seier ja til eigedomsskatt konkludert for lenge sidan med at vi ikkje har råd til.

Då er det litt merkeleg å sjå at dei som garanterer at dei ikkje vil innføre eigedomsskatt skapar inntrykk av å ha pengar til dette.

Urealistiske løfter

Sjølvsagt hadde det vore fint om alle nybakte foreldre fekk jordmor på heimebesøk, slik Høgre har i sitt program. Men kvar finn Høgre pengar til det

Og styrka tidleg innsats, som Ap, Sp, Høgre og KrF alle har i sine program, kvar skal pengane hentast frå?

Lista over lovnadar som kostar pengar er lang i dei fleste partiprogram.

Her er nokre eksempel som det er vanskeleg, om ikkje umogeleg, å sjå at dei skal få råd til:

  • Satsa på ungdomsteamet (Frp og KrF)
  • Styrkja laget rundt lærarane (Ap)
  • Skulemat (Sp)
  • Trafikksikring av skulevegar (Frp, H, Ap og Sp)
  • Styrkja psykiatritenesta (Frp, H, Ap og Sp)
  • Styrkja skulehelsetenesta (FrP, H og Ap)
  • Styrkja og vidareutvikla fastlegetenesta og legevaktene (Frp, H, AP og SP, sistnemnde berre legevakt))

Det er mykje god politikk her, som SV også ønskjer. Men sjølv med eigedomsskatt må vi prioritere bort mykje av dette i vårt program.

Sanninga er at utan eigedomsskatt må kommunen kutta i velferd og tenester for oss som bur her for nær 200 millionar kroner.

Partia som går til val på nei til eigedomsskatt burde fortelje deg som no skal til valurna nøyaktig kva kutt dei planlegg å stemme for, heller enn å gje lovnader dei umogleg kan halde.

Når dei lovar fine prioriteringar og satsinga, gjer de veljarar lurt i å tenke:

Kvar skal pengane hentast frå? Kvar skal dei kutte for å få budsjettet i balanse?

I skulane er det allereie smalhans. Vi oppfyller ikkje eingong minstekrava i lova til kor mange lærarar vi skal ha per elev, og andre tilsette i skulane er det enda meir mangel på.

I barnevernet er det dokumentert lovbrot. Innan avlastinga er det dokumentert lovbrot.

Sjukefråveret blant dei kommunalt tilsette er skyhøgt på grunn av arbeidspress, og dei har heile tida trugslar om nye kutt og enda travlare og arbeidsdagar hengande over seg.

Vi som bur her, og alle dei som har Bjørnafjorden kommune som sin arbeidsgjevar, fortener betre.

SV har derfor vore tydeleg sidan kommunesamanslåinga på at ein må innføra eigedomsskatt for å unngå skulenedleggingar og store kutt i tenestene.

Ja, det er eit dårleg tidspunkt å innføre eigedomsskatt på. Det har vi stor, stor respekt for. Renta er høg og prisane på det meste stig fortare enn vi er vande med. Men politikk er å prioritere, nokre gonger mellom to val vi ikkje liker.

I Bjørnafjorden kommune har vi ikkje råd til å behalde nærskulane våre om vi ikkje innfører eigedomsskatt. Vi har heller ikkje råd til å styrke enkelte tenester, eller unngå å kutte kraftig i skulane og omsorgstenestene.

Valet du som velja står overfor i år er eigentleg enklare enn på lenge: Er det viktig for deg å bevare nærskulen må du stemme på eit parti som har ein truverdig plan for det.

Meiner du at vi ikkje skal kutte enno meir i allereie underfinansierte omsorgs- og oppveksttenester, treng vi eigedomsskatt for å få til det.

Stem SV i haustens kommuneval!

For dei mange – ikkje for dei få.

Asle Olsen
1. kandidat, Bjørnafjorden SV

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.