Næringsliv | 11. okt. 2011

Ein av dei første

Meny i Industrivegen er som ein av dei første i kjeda blitt miljømerka.

Ein av dei første
Andris Hamretirsdag 11. okt. 2011 06:50

Daglegvarebutikken i Industrivegen har klart dei strenge krava som blir stilt til ei verksemd som vil smykka seg med merket som Miljøfyrtårn.

- Det er eit initiativ som kjem frå kjeda sentralt, men det er klart det er kjekt å vera ein av dei første butikkane som klarte krava, smiler butikksjef Jahn Ingolf Lyssand.

For å kunne kalla seg eit miljøfyrtårn må dei ha alt på stell og oppfylla krav til alle bransjar generelt og til daglegvarebransjen spesielt.

- Det er strenge krav, mellom anna til arbeidsmiljø, innkjøpsrutinar, energibruk, transport og bosshandtering.

- Mykje av dette var allereie på plass då Meny tok over etter Drageset for tre år sidan, fotel Lyssand.

El-bil og sykkel

Eit av tiltaka butikken har sett i gang for å nå miljøkrava er grøn transport til og i arbeid.

- Rundt halvparten av dei tilsette syklar til jobb.

- I tillegg har vi el-bil som nyttast i det daglege, forklarar butikksjefen.

Andre tiltak for dei tilsette har meir sosial karakter, som fjellturar og lignande.

- For oss er det viktig at dei tilsette trivst saman, også utanfor butikklokala.

Svanemerke og grøn tanke

Som ei følgje av miljøsertifiseringa har òg merking av produkta i butikken blitt tydelegare.

- Korleis merker kundene at de har blitt miljøsertifisert?

- På fleire måtar. Blant anna er talet på svanemerka varer auka.

- Ein annan ting er kva kundene sjølv er opptatt av, og som passar i ein miljøprofil.

- Fairtraide-varer, lokalprodusert matvarer og økologisk mat er stadig meir etterspurt. Dette prøver vi å etterkoma så langt som råd er, sjølv om det er ei stor utfordring å arbeida med økologiske varer med tanke på blant anna utløpsdato, avsluttar Lyssand.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Tilgang til alt innhald for kun 5 kr i 5 veker

Vi set stor pris på at du vel å abonnera på Midtsiden, det hjelper oss på veg til å kunna dekka endå meir av alt som skjer i Os!

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Moglegheit for fleire brukarar
Les meir og bestill

Etter kampanjen blir abonnementet fornya kvar månad. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.