Ein av dei første

Meny i Industrivegen er som ein av dei første i kjeda blitt miljømerka.

Andris Hamretirsdag 11. okt. 2011 08:50

Daglegvarebutikken i Industrivegen har klart dei strenge krava som blir stilt til ei verksemd som vil smykka seg med merket som Miljøfyrtårn.

- Det er eit initiativ som kjem frå kjeda sentralt, men det er klart det er kjekt å vera ein av dei første butikkane som klarte krava, smiler butikksjef Jahn Ingolf Lyssand.

For å kunne kalla seg eit miljøfyrtårn må dei ha alt på stell og oppfylla krav til alle bransjar generelt og til daglegvarebransjen spesielt.

- Det er strenge krav, mellom anna til arbeidsmiljø, innkjøpsrutinar, energibruk, transport og bosshandtering.

- Mykje av dette var allereie på plass då Meny tok over etter Drageset for tre år sidan, fotel Lyssand.

El-bil og sykkel

Eit av tiltaka butikken har sett i gang for å nå miljøkrava er grøn transport til og i arbeid.

- Rundt halvparten av dei tilsette syklar til jobb.

- I tillegg har vi el-bil som nyttast i det daglege, forklarar butikksjefen.

Andre tiltak for dei tilsette har meir sosial karakter, som fjellturar og lignande.

- For oss er det viktig at dei tilsette trivst saman, også utanfor butikklokala.

Svanemerke og grøn tanke

Som ei følgje av miljøsertifiseringa har òg merking av produkta i butikken blitt tydelegare.

- Korleis merker kundene at de har blitt miljøsertifisert?

- På fleire måtar. Blant anna er talet på svanemerka varer auka.

- Ein annan ting er kva kundene sjølv er opptatt av, og som passar i ein miljøprofil.

- Fairtraide-varer, lokalprodusert matvarer og økologisk mat er stadig meir etterspurt. Dette prøver vi å etterkoma så langt som råd er, sjølv om det er ei stor utfordring å arbeida med økologiske varer med tanke på blant anna utløpsdato, avsluttar Lyssand.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.