Leidningen er 1200 meter lang og skal gå frå Os hamn til Kuhnlevika. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Ein dritviktig leidning

I dag blir Osbygdas største «kabel» lagt gjennom Os hamn.

image
image
image
image
image
image
image
image
image
Av: Kjetil Vasby Bruarøy

Måndag varsla Os kommune om det komande arbeidet i Os hamn, som starta i dag tidleg og vil vara utover dagen, kvelden og kanskje også natt til torsdag.

Det er ØPD AS som utfører jobben. Samba Marin AS er leigd inn som underleverandør, og stiller med båtane Fox Challanger og Fox Tørres.

– Arbeidet er framskynda fordi leidningen må på plass før dei tre siste bølgedemparane kan leggast ut, fortel avtroppa prosjektleiar Johannes Håkonsund i Os kommune.

– Derfor blir leidningen i denne omgang lagt frå Oselvo til utsida av Kuhnlevika, ilandføring blir ein eigen entreprise.

I dag opplyser Os kommune at arbeidet med å legga ut dei siste tre bølgedemparane startar fredag og vil pågå i 3-4 veker.

Fraktar kloakk frå Søfteland til fjellet under Moberg

Den er 1200 meter lang og har ein diameter på 45 centimeter, sjøleidningen som blei henta i Fusa, frakta til Os og i dag blir lagt frå Os hamn til Kuhnlevika.

Sjøleidningen skal ta avlaupet frå pumpestasjonen ved Esso ut til Kuhnlevika og vidare på land og i tunell opp til fjellhallen der OHARA (Os hovudreinseanlegg for avlaup) er under bygging.

Dette inkluderer avlaup frå heile Osdalen, frå Røykenes og Søfteland, Varåsen og Prestegardsskogen til Os sentrum. Inkludert er òg Os aust med mesteparten av Hegglandsdalen, mens stadar som Lysekloster, Nore Neset og Halhjem naturlegvis reinsar kloakken sin i lokale anlegg.

Fleire saker