- Ein leikeplass

Kanal i moloen, ny tilkomst til stupebrettet og nye stupebrett på moloen. Mobergsvikjo kan koma til å bli endå meir attraktiv som leikeplass.

Kjetil Vasby Bruarøy
26. oktober 2009 - 15:15

Tomta til parkeringsanlegget og dei inste blokkene i Os Sjøfront sitt prosjekt er gravd ut. Steinmassen som ligg igjen skal brukast til fylling innafor den gamle moloen, når Os kommune og Kystverket har blitt samde.

Den nye moloen får asfaltdekke ein av dei komande vekene. Til våren skal den forlengast med rundt 30 meter.

- Det var snakk om å laga nokre røyr i moloen, for å få vatn til å sirkulera, slik at straumen kunne fjerna ting som ofte hopar seg opp innanfor ein molo. Men vi har kosta på oss ein kanal i moloen, med bru over, seier Tor Inge Døsen frå Os Sjøfront.

- Her trur vi både unge og vaksne kjem til å kosa seg med å ro eller padla gjennom, i tillegg til at den får sin effekt med at det i skiftet mellom flo og fjøre kjem ein straum som reinskar opp litt i den komande båthamna.

Nytt stupebrett
Med bygging av Oseana forsvinn store delar av plenen over stupebrettet, der ungdomen i Os tidlegare samla seg på fine sommardagar.

- Vi jobbar saman med kommunen om andre underhaldande og brukarvenlege detaljar, som betre tilkomst mellom stupebrett og sjølve badevika, og nytt stupebrett ute på moloen.

- Fleire spennande ting blir diskutert, osingane har mykje å gleda seg til, fortel Tor Inge Døsen,Les meir om

Eigedom Oseana Næringsliv