Catten Nightclub har skapt minne (og manglande minne) i 10 år. Pandemien har vore ein kraftig brems for utelivet. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Catten Nightclub har skapt minne (og manglande minne) i 10 år. Pandemien har vore ein kraftig brems for utelivet. (Foto: Kjetil Vasby Bruarøy)

Ein ode til utelivet

Eg saknar ...

Kjetil Vasby Bruarøy
16. januar 2021 - 9:22

Eg saknar å stå i kø utanfor Catten

Eg saknar å bli nekta inngang fordi eg overstadig berusa

Eg saknar å betala blodpris for fire centiliter etanol

Eg saknar å gaula med på refrenget medan Jens syng så inderleg han berre kan

Eg saknar å stå i dokø etter kvart konsumerte glas

Eg saknar å ikkje få med meg halvparten av samtalen grunna altfor høg musikk

Eg saknar å få tilsnakk av Linda, før ho miksar ein ny drink til meg

Eg saknar å skjemma meg ut på dansegolvet etter alle kunstens reglar

Eg saknar til og med den livsfarlege Esso-køen

Eg saknar fridom

Bjørn Tøviknes

(Midtsiden kjenner det verkelege namnet til forfattar/innsendar)