Meining | 12. juli 2023

En stor takk til sittende fylkespolitikere

DEBATT: Gir Stortinget nok en mulighet å kanalisere penger vekk fra E16 Trengereid-Voss.

En stor takk til sittende fylkespolitikere
Bjarte Helland, 2. kandidat i Vestland INP. (Foto: Privat)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøyonsdag 12. juli 2023 07:22

Jeg og mange med meg vil med dette rette en stor takk til sittende fylkesting i Vestland.

Årsaken til denne takken er at man med Hordfast-støtte gir Stortinget nok en mulighet å kanalisere penger vekk frå vedtak om oppstart av E16 Trengereid-Voss.

Det er ikke bare E16, med sin mørke statistikk, som blir skadelidende av dette vedtaket, men ringvei Øst rundt Bergen og, ikkje minst, oppgradering av andre fylkes- og europaveier.

Vestland fylke har lenge ventet på å få oppgradert våre europaveier Øst-Vest, slik at de statistikkene som Stortinget har vedtatt skal kunne oppfylles. Null-statistikk vil ikke bli nådd når man konstant gir Stortinget muligheter til å fjerne veimidler frå Vestland.

Vestlandet trenger ikke en motorvei langs kysten, vi har behov for sikre regionale og nasjonale traseer, noe mange ønsker i Indre led av E39 med en arm til Hardanger som kobles mot E134.

Argumenter som «samfunnsøkonomi» trumfer samfunnsnytten og samfunnssikkerheten, vi har behov for transittveier som er helårsåpne og sikre.

E16 har vært saneringspunkt for flere regjeringer og Storting de siste 10 årene, lovnadene om prioritering kommer like sikkert som valgkampen begynner hvert fjerde år. Vestlendingene som blir sendt som representanter for oss etter valget, evner IKKE å sette vårt behov for trygge og sikre veier på dagsorden.

Til tider så kan det virke som at man glemmer sitt opphav og hvem man skal representere så snart man har passert Geilo, Vestlandsbenken som vi kunne stole på tidligere har rett og slett tapt seg med årene.

Takken til sittende fylkesting er rettet for vi i indre deler av fylket blir nedprioritert, vi får all trafikk som skal gå via E16 vest-øst når denne blir stengt.

Vi takker fylkestinget for at omkjøringsveiene er smale og nedprioritert på fylkesbudsjettet, en gul midtstripe burde vel vært minstekrav på en omkjøringsvei?

Trafikk-kaoset som følger av stengt E16 kan potensielt gå ut over liv og helse, ved at det blir total stopp når trafikanter som er vant til midtstripe møter trafikk.

Vedtak om å prioritere Hordfast vil resultere i at fremtidens satsing Øst-Vest nok en gang vil bli nedprioritert.

Kostnadene som har steget frå ca 37 mrd i 2017 er nå 6 år senere passert ca 50mrd, og man har brukt x-antall hundre millioner på utredninger, fremfor å sikre fylkesveiene mot ras og for sikker ferdsel.

De fremtidige vedlikeholdskostnadene vil også gå fra fylket. Hvor mye vil dette øke etterslepet på vedlikehold og utbedringer på fylkets eksisterende veier?

Så helt til slutt så vil jeg takke sittende fylkesting for å legge til rette behovet for et nytt parti, som setter sikkerhet fremfor prestisjebygg.

Industri- og Næringspartiet har siden oppstart fokusert på å sikre at dagens etterslep på vedlikehold og oppgraderinger bør ha fokus fremfor firefelts motorveier.

Jeg personlig gleder meg til å fremme fornuft i fylkestinget fra høsten av, det er behov for noen som fokuserer på distriktenes behov for gode og trygge veier.

Det vil dere få ved å tenke nytt, prøve noe nytt og ikke stemme slik man alltid har gjort. Godt valg til høsten.

Bjarte Helland
2. kandidat, Vestland INP

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen
For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.