Endringer i lover og forskrifter fra i dag

Liste over de viktigste endringene.

Bergen tinghus. (Arkivfoto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 01. jan. 2022 11:31

Justis- og beredskapsdepartementet ramser opp en rekke endringer i lover og forskrifter som gjelder fra i dag, 1. januar 2022.

Her er de viktigste:

Endringer i personopplysningsloven
Endringene skal gi bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på internett. Unntakene fra personopplysningloven er strammet inn for å gi enkeltpersoner bedre beskyttelse mot personvernkrenkelser på nett.

Endringer i avhendingslova
Endringer i avhendingslova skal bidra til en tryggere bolighandel med et bedre informasjonsgrunnlag.

Endringer i behandlingsgebyret i saker etter utlendingsloven
Endringene i utlendingsforskriften §§ 17-10 og 17-11 innebærer økt gebyr for søknad om opphold som student og au pair, samt reisebevis og utlendingspass, og redusert gebyr forsøknad om permanent opphold.

Vedtaksmyndighet i saker om bortvisning etter EØS-regelverket
Endringene i utlendingsforskriften §§ 19-2 og 19-28 innebærer blant annet at politiets beslutningsmyndighet for bortvisning av EØS-borgere, som har hatt lovlig opphold av noe varighet, blir tilsvarende den som gjelder tredjelandsborgere. Politiet vil fortsatt ha det saksforberedende ansvaret for sakene.

Endringer i atomenergiloven
To endringsprotokoller til henholdsvis Pariskonvensjonen og den supplerende Brusselkonvensjonen trer i kraft 1. januar. Med det trer også flere endringer i atomenergiloven, som ble vedtatt da Norge ratifiserte protokollene i 2007, i kraft. Endringene innebærer en styrking av det erstatningsrettslige vernet for ofre for atomulykker, blant annet gjennom økte beløpsgrenser og endringer i foreldelsesreglene.

Endring i inntektsgrensene for fri rettshjelp
Endringen i forskrift om fri rettshjelp innebærer at inntektsgrensene for enslige økes fra 246 000 kroner til 320 000 og for par fra 369 000 kroner til 490 000.

Økt rettsgebyr
Neste år heves rettsgebyret fra 1 199 kroner til 1 223 kroner.

Endringer i rettsgebyrloven
Endringene i rettsgebyrloven innebærer en nedjustering av gebyrer i justissektoren (domstolene og politiet) til selvkost eller nærmere selvkost.
Det gjelder gebyr for forliksklage, utleggsbegjæring, tvangsdekning i pengekrav, forkynnelse av konkursvarsel, konkurs og tvangsoppløsning av selskaper, herunder gebyret for når bo blir innstilt eller tilbakelevert.

Økt advokatsalær mv
I 2022 øker advokatsalæret fra 1 085 kroner til 1 121 kroner.

Endring i våpeninstruksen
Politidirektoratet delegeres myndighet til å fastsette instruks om bruk av elektrosjokkvåpen i politiet.

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Les meir om

Bli medlem du også!

Di støtte gir liv til lokalavisa vår.

  • Tilgang til alt innhald
  • Utan bindingstid
  • Sommartilbod frå 5 kr
Få sommartilbodet

Abonnementet blir fornya kvar måned. Du kan seia opp kor tid du vil, og blir då ikkje belasta for neste periode.