Meining | 28. okt. 2023

Et signal om at ikke alle barn er like mye verdt

DEBATT: Lite besparelse, enorme konsekvenser.

Et signal om at ikke alle barn er like mye verdt
NFU Bjørnafjorden lokallag reagerer på kommunedirektøren sitt kuttforslag. (Ill. foto: Kjetil Vasby Bruarøy)
Kjetil Vasby Bruarøy
Kjetil Vasby Bruarøylørdag 28. okt. 2023 09:13

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2024 foreslås det at torsdagsklubben som foregår i skoletiden legges ned.

I beskrivelsen av konsekvensene dette gir står det at «barna som er på torsdagsklubben har særskilte behov og at vi vet at vennskap oppstår på tvers av skolene. Å få gode opplevelser sammen med andre med like utfordringer og behov, styrker følelsen av fellesskap. Dette vil barna miste.»

Likevel synes kommunedirektøren det er greit å avvikle denne alternative læringsarenaen for disse barna. Det er klart at vi i NFU Bjørnafjorden lokallag reagerer.

Når dette ble presentert i samme møte hvor et samlet kommunestyre enes om å ikke legge ned skoler, hvor Ole Reinert Berg-Olsen sa at «vi ikkje kan sjalta og valta med borns framtid kvar gong vi manglar pengar», er det lett å tenke at alle barn er ikke like mye verdt i vår kommune. Dette er fryktelig leit.

Torsdagsklubben er en alternativ læringsarena for barn som trenger litt annet innhold i skolehverdagen sin. Dette er et tilbud som gir barna en stor sosial verdi.

Her skapes ekte vennskap, ikke bare klassekamerater.

Torsdagsklubben gir rom for positive opplevelser, hvor en er en av mange og ikke den som føler at en skiller seg ut. Det er en god forebyggende psykisk effekt, hvor man forebygger ensomhet, sosial isolasjon og ikke minst - på torsdagsklubben skaper man ekte relasjoner! Over hele landet ser vi at det brer seg alvorlig opplæringsfravær som er bekymringsfullt på landsbasis. Torsdagsklubben er med å forebygge dette!

De fleste barna på Torsdagsklubb har følge av en voksen på bakgrunn av barnet sitt enkeltvedtak. Enkeltvedtaket er et lovpålagt vedtak. Enkeltvedtak er fattet på bakgrunn av det enkeltes barn behov. Behov for tilrettelegging, behov for skjerming, behov for alternative arenaer.

Det blir lagt vekt på at torsdagsklubb ikke er en lovpålagt tjeneste. Likevel er alt personalet som følger barna satt inn i en lovpålagt tjeneste. Dermed er det lite besparelse på tiltaket, men enorme konsekvenser for de barna det gjelder.

«Vi fjerner jo ikke barna fra ordinære grupper og vekk fra skolen, vi tilføyer verdier de har mer glede av i det lange løp», sier en av de voksne som følger et av disse barna. Videre forteller hun at det de lærer på torsdagsklubb, kan ikke sammenlignes med det som skal læres i et klasserom. «Torsdagsklubben er fellesskapelse, sosialisering, mestring i nye omgivelser, vennskap, glede og pusterom.»

I forordet i Helsedirektoratets veileder «barn og unge med habiliteringsbehov, samarbeid mellom helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren om barn og unge som trenger samordnet bistand» er budskapet tydelig:

«Alle barn og unge har rett til omsorg, utvikling, læring og deltakelse i samfunnet. Det innebærer rett til å leve et fullverdig liv under forhold som sikrer deres verdighet og fremmer respekten for den enkeltes liv, integritet og menneskeverd. Barn og unge med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer har rett til nødvendig bistand.»

For de barna som benytter seg av torsdagsklubben vil det ha enorme konsekvenser for tiltaket kommunedirektøren presenterer.

Skolesystemet er firkantet, og det er vanskelig å holde følge i hverdagen selv for barn uten nedsatt funksjonsevne. Derimot bærer torsdagsklubben preg av en arena hvor alle kan få være seg selv og delta på premisser de mestrer. Det er viktig for alle mennesker, uansett utgangspunkt.

For oss i NFU Bjørnafjorden lokallag er det soleklart at innsparingen i å avvikle torsdagsklubben på 500.000 kroner i året, er en ubetydelig sum i denne innsparingsprosessen. Konsekvensen for å avvikle torsdagsklubben vil være langt større.

Å jobbe forebyggende for gruppen og å organisere gode dager hvor sosiale ferdigheter og mestring står i fokus, er å investere i fremtiden.

Ingvild Jansen
På vegne av NFU Bjørnafjorden lokallag

Spennande? Vil du ha ukas høgdepunkt i innboksen?

Last ned Midtsiden-appen idag

No kan du følgja nyhende frå Os - rett i appen.

  • Gratis å lasta ned
  • Bli varsla straks noko skjer
  • Tilgjengeleg i App Store og Google Play Store
Last ned appen

For å få tilgang til alle sakene i appen må du vera abonnent.