midtsiden

Færre arbeidslause

I Os var det i juni ein liten nedgang i talet på heilt ledige.

Av: Andris Hamre

I ei melding frå Magne Djuvik ved NAV går det fram at det ved utgangen av juni var 219 heilt arbeidslause i Os. Dette er ein nedgang på 79 sammenlikna med mai.

219 arbeidslause utgjer 2,14 prosent av arbeidsstyrken.

I Os var det 42 personar på ordinære arbeidsmarkedstiltak ved utgangen av juni.

Fleire saker